Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Info til turister og gæste spillere. Klik her.


Information for tourists and guest playersPress here.
Information vedr. brug og udlevering af nøgle brikker. Klik her.
VIGTIGT vedr. tilmelding: Som tidligere eller ny medlem for sæsonen 2018-19 skal du gå ind under fanen"tilmelding ". Eller klik her.
Har du ændringer til dit medlems profil: addresse, tlf. nr, mail, adgangskode etc. Klik her

Så blev der dømt PLAY & PIZZA, og som sædvanligt blev det en SUPER GOD og HYGGELIG afslutning på udendørs træningen.
Trænerne SIGNE og CAMILLA blev begavet af minierne, som TAK for en god og godt tilrettelagt træning hen over sommeren.
Nu rykker mange indendørs i hallen, og de, der skal træne andre sport´er hen over vinteren, ser vi frem til at byde velkommen tilbage, når vi igen går ud. Tak til juniorerne, forældrene, trænerne og HANINA.

Med henblik på, at vi nu rykker indendørs, har DANSK TENNIS FORBUND netop udsendt denne meddelelse i et nyhedsbrev.

En indendørssæson med corona

22.09.2020 | Nyhed

Pladsen er mere trang, når tennissporten rykker indendørs. DTF og DGI Tennis opfordrer klubberne til at være ekstra opmærksomme på deres corona-forebyggelse ved sæsonskifte.

Samtidig med at vi nu er nået til indendørssæsonen, er corona-smitten i Danmark igen blevet udbredt. Derfor er det vigtigt, at tennis- og padelklubber forbereder sig godt på, at alle aktiviteter rykker indendørs.

De generelle anbefalinger for idræt – herunder tennis og padel – er de samme for indendørs og udendørs. Anbefalingerne kan altid findes på tennis.dk/corona

Til gengæld er pladsen ofte mere begrænset indendørs, og der er kontaktflader, som alle kommer i kontakt med som eksempelvis dørhåndtag ved indgang til hallen. Derfor kommer her nogle gode råd til, hvad man bør overveje til indendørssæsonen:

  • Sørg for adgang til håndsprit som minimum ved ind- og udgang.
  • Det kan være en idé, at afslutte træning og spil fem minutter før tid, så man undgår for meget ”trafik” i forbindelse med timeskift. Ligeledes bør man først ankomme umiddelbart inden, man skal på banen.
  • Hvad gør vi, hvis et medlem bliver smittet med corona? Søg evt. hjælp i vores anbefalinger.
  • Sørg for rengøring af skumtennisnet og –stolper, uanset om de bruges i en tennishal eller en klassisk halv med trægulv.
  • Kan vi stå for tilstrækkelig rengøring af stole og borde i siddeområder, eller skal stolene stilles væk?
  • Det kan være en idé med ensretning på gulvet i hallen udenfor banerne.
  • Det kan være en idé med afstandsstreger til steder med kødannelse som for eksempel toiletter.
  • Det kan være en idé med en seddel på alle døre, der gør opmærksom på, hvor mange der må befinde sig i lokalet (1 person pr. 4 m2 I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).

Drop de sociale arrangementer

Statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne henstillede 18. september til, at sociale arrangementer i forbindelse med fritidstilbud aflyses i den kommende tid.
Den henstilling vil Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis gerne viderebringe til klubberne. Vi ved, at det kan være et hårdt slag, hvis man har noget planlagt. Men i den nuværende situation anbefaler vi, at man aflyser.

Turneringer og holdkampe

Det er stadig muligt at afholde turneringer i tennis og padel, samt skumtennisstævner med mere indendørs. Forsamlingsforbuddet skal naturligvis overholdes og antallet af tilstedeværende skal holdes nede. Derfor opfordrer DTF og DGI Tennis kraftigt til, at man maksimalt medbringer én ledsager (forældre, træner etc.) til en turnering.

Alle deltagere og arrangører bør orientere sig grundigt i retningslinjerne for turneringsaktivitet.

Den indendørs holdturnering begynder i weekenden den 23.-25. oktober. Planlægger man større events med tilskuere i den forbindelse, bør man være ekstra opmærksom på eventuelle kommende ændringer i retningslinjer og muligheden for god afstand mellem tilskuerne. Det kan være en god idé at være fleksible i planlægningen, så der kan skaleres op eller ned om nødvendigt. 

Retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe

Opdaterede retningslinjer guider klubberne i retning af, hvordan der kan afholdes eksempelvis sommercamps og holdkampe med publikum. Nye retningslinjer og anbefalinger til landets idrætsforeninger er mange i disse dage. Torsdag de 11. juni er ingen undtagelse. Denne gang drejer det sig om camps og sommerskoler, samt turneringsaktiviteter og publikum

Retningslinjer for turneringsspillere under corona

Se Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis’s retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet.

 

Se retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet. 

28.5.20


SENESTE NYT ER GODT NYT - AT FORSAMLINGSFORBUDDET HAR HÆVET ANTAL DELTAGERE I EN GRUPPE FRA 10 til 50 PERSONER, FÅR BETYDNING FOR AKTIVITETERNE I KLUBBEN.


VI KAN SÅ SMÅT BEGYNDE AT GENNEMFØRE HOLDKAMPE, INDIVIDUELLE TURNERINGER; KLUBAKTIVITETER, SOM F.EKS. TIRSDAGSTURNERING , SOMMERSKOLE mm
DET ER ET KRAV, AT DER ER EN ANSVARLIG LEDER, TRÆNER TIL STEDE, DER KAN VEJLEDE OG STYRE AKTIVITETERNE EFTER GÆLDENDE RETNINGSLINJER.


DER ÅBNES FOR KLUBHUSET, FOR BADE, OMKLÆDNINGSRUM, MEN DER MÅ IKKE OPSTÅ KØ OG  AFSTANDSKRAVET SKAL EFTERLEVES. DET ER BESTYRELSEN, DER ER ANSVARLIG OVERFOR MYNDIGHEDERNE, AT SAMTLIGE RETNINGSLINJER ER OVERHOLDT, OGSÅ NÅR DET GÆLDER RENGØRING, AFSPRITNING AF FACILITETERNE.
DER SKAL FORETAGES HYPPIG OG GRUNDIG RENGØRING AF FÆLLES KONTAKTPUNKTER.

HALLEN VIL OGSÅ BLIVE ÅBNET IGEN, OG EFTER REGLERNE og RETNINGSLINJERNE.

MEN og der er et stort MEN, ALT SKAL STADIG FOREGÅ MED DE SKÆRPEDE HYGIEJNEREGLER:
- HOLD AFSTAND
- HAV GOD HÅNDHYGIEJNE FØR, UNDER OG EFTER SPIL
- UNDGÅ FYSISK KONTAKT MED ANDRE SPILLERE OG DERES UDSTYR
- MINIMER KONTAKT MED BÆNKE; NETTET OG ANDET PÅ OG UDENFOR BANEN
- BRUG ENGANGSHANDSKER ELLER SPRIT I FORBINDELSE MED BANEFEJNING OG VANDING.


Holdkampe: KAPTAJNER og SPILLERE ved de kommende holdkampe med spillere, der kommer udefra, SKAL VÆRE OPMÆRÆKSOM PÅ DE MANGE RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF KAMPENE.LÆS RETNINGSLINJER OG TAL DEM IGENNEM MED MODSTANDERNES KAPTAJN VED AFTALER OM AFVIKLING AF MATCHER HJEMME OG UDE.

OMKRING SPISNING MM ER DER SÆRLIGE REGLER. Bla. SKAL GÆSTESPILLERE SELV MEDBRINGE DERES EGEN MAD og DRIKKEVARER. DER VIL GÆLDE SÆRLIGE REGLER FOR KLUBAKTIVITETERNE MED STOR BEGRÆNSNING VEDR MAD OG DRIKKE.

SLUTTELIG GÆLDER DET STADIGT: HVIS DU FØLER DIG SYG ELLER HAR MISTANKE OM SYGDOM, SKAL DU BLIVE VÆK.

Her vil følge henvisninger til de mange reglementer og retningslinjer. Vi vil lægge dem op løbende.

DANSK TENNIS FORBUNDs Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud  Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDs Stor genåbning af indendørs tennis og padel 06.06.2020 | Nyhed
DANSKK TENNIS FORBUNDs retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe
Læs mere


  

INSTRUKS TIL MEDLEMMER PÅ BAGGRUND AF COVID-19 - CORONAVIRUS

Nedenstående retningslinjer gælder for alt spil og skal ses som supplement til de anbefalinger og retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Tennis Forbund og DGI. Der vil senere komme retningslinjer for aktiviteter - arrangeret og afviklet af klubben - det være sig træning, turneringer med mere.

Booking af baner til single (1 TIME) eller double (2 TIMER) skal ske online på forhånd (HJEMMEFRA) via klubbens hjemmeside www.skivetennisklub.dk - du kan ikke komme til reservationssystemet i klubhuset. Reservation sker efter de gældende regler.
Spil bør helst foregå med spillere fra samme husstand eller med faste makkere.
Dan eventuelt en lille gruppe på fx 6 personer, som laver aftaler om spil - single eller double.

Ankom til anlægget til din/jeres starttid og ikke før. De medlemmer, du/I overtager banen fra, bedes forlade bane-anlægget 5 minutter før, banetiden oprindeligt ophører. Parker ved klubhuset, hvis du skal spille på banerne 1-6. Skal du spille på banerne 7-10, parker da ved det Røde Klubhus. Sørg for afstand til de andre, der eventuelt måtte komme eller gå. Undgå fysisk berøring med andre spillere, deres udstyr, bolde, ketchere, tasker og lignende.

Klubhuset er aflåst. Du skal derfor komme omklædt og efter afsluttet spil tage direkte hjem. Det vil altså ikke efterfølgende være muligt at opholde sig på anlægget eller at bade i omklædningsrummet. Toiletterne er åbne. Har du brugt toilettet, skal du vaske/spritte kontaktflader (DØRHÅNDTAG, VASK, ”WC-SKYL-KNAP”, DISPENSER MM.) af, inden toilettet for- lades.

Gå direkte til den reserverede bane, så I undgår at opholde jer på klubbens øvrige faciliteter. Ved åbning og lukning af døren til banen skal håndtaget sprittes af, og inden opstart skal hænder vaskes/sprittes af. Hånddesinfektion er opsat ved samtlige baner. Undgå før, under og efter spil at røre ved bænke, net, stolper og dommerstol. Flyt score- kuglerne med ketcheren. Medbring din egen fyldte drikkedunk.

Der spilles single eller double. Der må max være 4 personer på en bane. Hold stadig god afstand til hinanden. Placer jer ved bænkene på hver sin side af banen - og lav sidebyttet herfra. Der gives ikke håndtryk - der hilses på afstand. Under spillet undgås fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde. Spil med to sæt bolde (SINGLE) eller fire sæt bolde (DOUBLE) tydeligt mærkede bolde. Man server med sine egne mærkede bolde, som afleveres til serveren under nettet med fod eller med ketcher. På den måde skiftes der bolde efter hvert spillet parti.

Afslut spillet, så der er tid til at feje og eventuelt vande banen, og så I kan forlade banen 5 minutter før reservations- ophør, jf. ovenstående. Ved afslutning skal hænder vaskes/sprittes af igen. Når banen fejes, skal der bruges engangs- handsker, der ligeså er at finde på samtlige baner. Engangshandskerne smides i affaldsspanden efter endt brug. Tag hensyn og hold afstand, når du/I forlader banen, og koordinereventuelt udgangen med dem fra nabobanen, hvis de forlader banen på samme tid som dig/jer. Har du/I rørt håndtag, skal der sprittes af.

Der må max være 4 spillere i alt på minitennisbanerne, selv om der er 4 minitennisbaner. Klubbens udstyr - ketsjere, bolde, lege- og træningsredskaber må indtil videre IKKE tages i brug.

HUSK AT INDFRIET KONTINGENT - OG DERMED MEDLEMSKAB AF KLUBBEN - ER EN FORUDSÆTNING FOR AT KUNNE SPILLE PÅ KLUBBENS ANLÆG FOR NÆRMERE INFORMATION OMKRING TILMELDING MEDLEMSKAB KAN NEDENSTÅENDE LINK BENYTTES: http://www.skivetennisklub.dk/Tilmelding
MED ØNSKET OM GOD FORNØJELSE PÅ DET RØDE GRUS

Med venlig hilsen

SKIVE TENNIS KLUBS BESTYRELSE

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |