Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Info til turister og gæste spillere. Klik her.
 
Information for tourists and guest playersPress here.
Information vedr. brug og udlevering af nøgle brikker. Klik her
Har du ændringer til dit medlems profil: addresse, tlf. nr, mail, adgangskode etc. Klik her

REMINDER - MEGET VIGTIG REGEL FOR BRUG AF HALLEN,
når vi veksler mellem brug til tennis og til atletik- til skoleidræt eller anden brug.


Vi er nu på vej til at begynde INDE-SÆSONEN og spillet i vores hal. Derfor skal vi lige minde om en VIGTIG hovedregel. Den/de der stiller net op på en bane og sænker bane-nettene, er ansvarligt for, at det hele stilles væk igen efter spil/træning. Så ikke oprydningen overlades til feks. atletikken.

Det praktiseres på følgende måde: HVIS DER IKKE UMIDDELBART ER SPILLERE, DER STÅR KLAR TIL AT OVERTAGE BANEN, NÅR DU FORLADER HALLEN, SÅ SKAL DU SÆTTE NET TILBAGE OG HEJSE BANENETTENE OP.
Du må ikke bare forlade banen i den tro, at der står nogle på reservationssedlen efter dig, så de kommer nok om lidt. Nogle gange dukker de ikke op, og så opstår problemet, idet du så overlader oprydningen til feks. atletikken. Det går ikke. Hvis du ikke personligt kan se din afløser på banen, og overlade oprydningen til ham/hende, så er det dig, der skal rydde op. Så kan det godt være at afløseren senere dukker op, men så må vedkommende selv sætte net op, og tage dem ned igen efter brug.
I det gode samarbejdes ånd beder vi alle være opmærksom på oprydningen. Der er sikkert ingen tennisspillere, der ønsker først at skulle rydde tennisbanerne for atletikudstyr eller andet, inden man kan gøre klar til tennis. Derfor skal vi også gøre det let for atletikken - og skolerne - og andre brugere, så de kan komme i gang med deres aktiviteter til tiden. Og ikke først skal rydde op efter os.

SUPER TURNERING OG FROKOST afrunder en SuperSenior udesæson, der efter sommerferien næsten var tilbage på normale tilstande efter at idrætslivet fik ophævet samtlige covid-restriktioner.

HILSEN, TAK OG MEDDELELSE om delegering af nogle af de mange SUPER SENIOR AKTIVITETER


Hej alle Superseniorer -
Allerførst vil vi (Birgit og Finn) takke alle for en vellykket sommersæson.
Dernæst vil vi begge sige mange tak  for de skønne "Thise-tasker" med endnu skønnere indhold. Vi opfatter  det som tegn på, at man påskønner vort arbejde for Superseniorgruppen.
Vi gør vort bedste, velvidende at alle ikke altid kan være tilfreds med vores afgørelse.
Også mange tak for positive tilkendegivelser og megen hjælp i det daglige i klubben!! 😉 ..
Finn H. var ved sæsonafslutningen 29.9. på valg som ½-formand , og modtog genvalg for næste 2-årige periode.
Birgit fortsætter resten af sin periode (1 år mere), og vi håber på, at vi mærker aflastning/ hjælp gennem de nynedsatte udvalg:
Ifm. frokosten besluttede de tilstedeværende at nedsætte et par udvalg, som straks træder i kraft/ fortsætter:
- Mail + opslag: Finn H
- Indkøb (- brød): Birgit
- Turneringsudvalg: Ole, Åse, Finn
- Frokost: Lene S, Kirsten R., Margit T.,Birgit
- Vinterhold: Bror A., Henning C., Finn H., Birgit

Der blev også stillet forslag om, at bane 3 hver gang tager sig af opvarmning. Men ved nærmere eftertanke vil det blive vanskeligt at gennemføre uden alt for stor forsinkelse af opstart.

Selve frokosten blev afviklet i sædvanlig god stemning.
Herunder fik vi overraskende fint besøg af Michael V. Mogensen + Jørgen Breum (fra Skive Idrætssamvirke), som overrakte klubbens mangeårige medlem Asbjørn Nordam  Preisler-Prisen for hans store og alsidige arbejde
inden for tennissporten, både lokalt og nationalt (se omtale i Skive Folkeblad)
vh. Birgit M. og Finn

PS!
- og velmødt i Hallen ved kommende vintersæson
- spillelister er udvalg i fuld gang med at udarbejde, og lister udsendes snarest.... 😉 ....
Vejret holdt så det lykkedes at gennemføre udesæsonens 3. turneringsspil. Og dermed traditionelt kåring af en række pulje-mestre. TIL LYKKE til alle og tak for nogle gode kampe.

 BANETIMER I ARENAEN !  SÅ ER DET NU, HVIS DU/I VIL HAVE FASTE SPILLETIDER


Indtil videre har helårs- og inde-sæson-medlemmer "købt" 22 faste tider. Du kan her se, hvilke ledige tider, der fortsat er til "salg" (pr. 21.9.)
Fik du/I ikke lige "købt" tider forleden, så kan det stadig lade sig gøre. Kontakt formanden


Salget af banetider gennemføres efter de sædvanlige "retningslinjer", som det traditionelt har foregået i mange år. "PRISERNE" er uændrede i forhold til seneste år.

NB! Som medlem skal du være opmærksom på hvilke retningslinjer der er gældende for at du kan spille indendørs, samt reservere og spille på "ledige" tider.
 

Supersenior -  Tilmelding til vintertennis i hal    

Bemærk:  Vi har endnu ikke fået tiderne, vi har til rådighed, derfor er dette med det forbehold, at vi stadig har mandag og onsdag til rådighed.    
Hvis du ønsker at spille 1-2 gange, eller ønsker at være afløser, skriv navn / kryds af på opsatte lister (morgen, formiddag, eftermiddag).        
Vi ved jo endnu ikke, om der bliver behov for 3 eller 4 tider pr. dag, eller hvordan ønsker om spilletider bliver,    
hvorfor det må forventes, at nogle bliver nødt til at ”flytte sig”.    
Og vi appellerer også til, at eftermiddagen bliver brugt.    
Dette er første ”hug” for at komme i gang.    
Lister sættes op ved endevæg i det store lokale i klubhuset, Ma 13/9 Lister nedtages: On 29/9  kl. 14:30

vh. Birgit og Finn   

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |