Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Info til turister og gæste spillere. Klik her.


Information for tourists and guest playersPress here.
Information vedr. brug og udlevering af nøgle brikker. Klik her.
VIGTIGT vedr. tilmelding: Som tidligere eller ny medlem for sæsonen 2018-19 skal du gå ind under fanen"tilmelding ". Eller klik her.
Har du ændringer til dit medlems profil: addresse, tlf. nr, mail, adgangskode etc. Klik her


 

BLIV MEDLEM FOR HALV PRIS.

Fra 1. august og resten af udesæsonen kan du blive medlem og spille i Skive Tennis Klub for et halvt kontingent.
Er du allerede medlem, men kender en, der måske gerne vil spille med dig, så tag mod det super gode tilbud.
Hvad med at melde resten af familien ind?


HAR DU IKKE FØR SPILLET TENNIS - SÅ
TILBYDER KLUBBEN  ET INTENSIVT KURSUS FOR NYE SPILLERE.
31.7.20
BLIV AMBASSADØR FOR DIN KLUB, -
TAL FOR MEDLEMSSKAB  AF SKIVE TENNIS KLUB
-
SKAF ET NYT MEDLEM

KONTINGENT-satserne resten af udesæson 2020 ER
Juniorer
Sommer, alder til og med 11 år kr. 225,-
Sommer, alder 12-17 år            kr. 375,-

Seniorer
Sommer                                kr. 575,-
Sommer, Banemedlem            kr. 375,-

Superseniorer (+60 år)
Sommer                                kr. 400,-

31.7.20

NYE BOLDE - SUPER TILBUD FRA SKIVE TKs STØTTEFORENING


Støtteforeningens formand Børge har et super godt tibud til dig. Foreningen ligger inde med et restparti af bolde, som sælges for 50,- /rør. Først til mølle så længe lager haves. Kontakt Børge

28.7.

Referat fra STK Støtteforenings generalforsamling kan læses her.Den legendariske TIRSDAGSTURNERING er begyndt igen. Det er nok klubbens længst-levende kontinuerlige aktivitet, indstiftet i midten af 1970´erne og afviklet lige siden.
Det er turneringen, hvor bla. nye medlemmer får mulighed for at møde andre medlemmer, blive introduceret til klublivet og BUDT VELKOMMEN til klubben.
Det er en HYGGELIG DOUBLE-TURNERING, hvor parrene sammensættes på en sådan måde, at en stærkere får støtte af en måske svagere makker, og puljeinddelingen sikrer flere kampe i løbet af et par timer.
DET SKAL PRØVES - KOM OG VÆR MED.
Der er tilmelding frem til mandagen før turneringen. Og det sker på en SIGN-IN liste på opslagstavlen på klubhuset.

11.7.20
 
 


NEDENFOR KAN DU SE HVORDAN KLUBBENS BESTYRELSE HAR FORDELT ARBEJDSOMRÅDERNE MELLEM SIG FOR DEN KOMMENDE TID 
U16 /U18 pigeholdet spillede i Skive den 21. juni og der var virkeligt mange kampe at holde øje med. For Skive mødte på hjemmebanen Vejle, Aalborg og Haderslev. Selv om udfordringerne er store og konkurrencen skrap, er det flot, at vi igen har nogle gode piger, som vil deltage i holdturneringen. Det er kun ved at spille mod mange forskellige spilletyper, at man finder ud af hvor sjovt tennis er. Vore piger tog kampen op mod nogle meget rutinerede og lidt ældre piger, og klarede det godt.
Skive TK - Haderslev 0-3
Lærke Hansen - Emma Lohse 46 36
Amalie Tøttrup Nedergaard - Maya Nørup Klünder 36 36
DD: Lærke/Amalie - Emma/Maya 36 36

Skive- Aalborg TK 0-3
Lærke Hansen - Asija Graakjær 46 64 7-10
Amalie Tøttrup Nedergaard - Anna Obel Andersen 46 36
DD: Lærke/Amalie - Anna/Jasmine Cross 46 46

Skive TK - Vejle 1-2
Lærke Hansen - Ewalina Wilton 46 46
A,alie Tøttrup Nedergaard - Freja Wilton 36 46
DD: Lærke/Amalie - Freja/Alla Ulasevica 64 75

 

SOMMERAFSLUTNING MED SUPERSTEMNING
Trods corona-regler så er det lykkedes for børn og unge at gennemføre træning og turnering i nogle uger. Og der har været rigtig god stemning og træning over hele linjen.
Som altid sluttede træningen med en sammenkomst for alle, med spil, lege og konkurrencer, frugt saft og pizza. Og 25 glade juniorer var sammen med trænerne "vilde" i sommervarmen.
Sørg for at have ketcherne med på ferie. Hvis du er hjemme, så er det muligt at komme ned og spille. Ring sammen og få spillet hen over juli måned. Så genoptages træningen til august.

Hilsen fra Hanina.
 

Så fik U 14 drengeholdet også debut i turneringssammenhæng. Den 21 juni spillede Bertram og Zacharias Mortensen og Alexander Friis mod drengeholdene fra Aars, Skanderborg og Silkeborg ØBG. Vores drenge kæmpede godt, men det var et par store mundfulde af modstandere. Men det har givet "blod på tanden" og vi ser positivt frem mod de næste runder efter sommerferien.
 

 

Skive Tennis Klub har 18. juni afviklet årets generalforsamling.

Mødet har været indvarslet igennem flere måneder, udsat 3 gange pga. forsamlingsreglerne under "corona"-pandemien gjorde ulovligt at gennemføre et møde med så mange deltagere.


Efter formand Michael´s velkommen til de fremmødte blev to af klubbens mangeårige ildsjæle hædret.


Efter at mødets dirigent Peter Lassen havde erklæret generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, gav formand Michael en gennemgang af klubbens situation, årets gang, resultater, initiativer, økonomien og TAK til de mange frivillige, STKs Støtteforening samt kommune, sponsorer mfl. Han omtalte kort det forslag om flytning af klubben til ny placering, som bestyrelsen sammen med Skive Kommune har arbejdet hårdt for igennem de seneste to år.
Kurt, STKs kasserer gennemgik detaljeret års-regnskab og -status og årets resultat kr 93.000 blev efter henlæggelser kr 125.000 til det nye anlæg betegnet som afbsolut tilfredsstillende. Du kan studere årsregnskabet herunder.

 

Hanina Fik overrakt Jyllands Tennis Unions fortjenstnål for sit fantastiske arbejde for klubben især på ungdomsområdet. Træning, turneringer, sommer ccamps, og meget mere har hun organiseret og gennemført loyalt og trofast overfor klubben og med stor entusiasme overfor børnene, de unge og de mange forældre og trænere, som hun gennem årene har haft kontakt til. Erik Jan Pedersen, JTU overrakte fortjenstnålen. Læs klubbens indstilling her.

John modtog Skive Idræts-Samvirkes lederpris for igennem mere end 27 år at have stået for modtagelsen af og introduktionen til tennis af de mange nye voksne medlemmer i klubben. Altid med godt humør,. Han har igennem de mange stået i spidsen for en af klubbens legendariske aktiviteter - tirsdagsturneringen, hvor nye medlemmer spiller og møder de etablerede. Der er fortjent, at John som en af de rigtig mange gode og dygte ledere i Skive Kommune, kunne modtage prisen. Jørgen Breum, SIS overrakte lederprisen. Læs bestyrelsens indstilling her.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til financiering af flytningen og nybygning af baner, klubhus mm. ialt kr. 9,8 mill, som indebar, at bestyrelsen ønskede godkendelse til at optage et lån på 2 mill. kr.
Justus gennemgik dispositionsforslaget for flytning af klubhus, baner, og nye padlebaner herunder en gennemgang af terminer for etablering og flytning. Kurt og Michael fremlagde det overordnede anlægs-budget, med angivelse af de mange tilsagn om midler fra bla. kommunen 3,5 mill og Spar Vest Fonden 2,1 mill, samt klubbens til formålet opsparede  650.000 kr. Banerne bliver fremover kommunens ejendom, mens klubhuset bliver klubbens på kommunal jord. Der er tilsagn om at de fremtidige drifts-og vedligeholdelsesomkostninger fortsætter på samme vilkår som i dag, under Skiveordningen. Et likviditetsbudget for de næste 8 år, baseret på en  konservativ prognose/fremskrivning viste, at selv med optagelses af lån, uændrede medlemstal, vil det IKKE blive nødvendigt af denne grund at skulle forhøje kontingenterne. Det forventes dog, at der kommer flere medlemmer, og at padle-banerne vil bidrage ti merindtægter.
Efter en del afklarende spørgsmål blev bestyrelsens anmodning om tilladelse til optagelse af et 20 årigt lån på 2 mill kroner til projektets realisering vedtaget næsten enstemmigt. Et par medlemmer undlod at stemme.
Bestyrens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget. Det samme gjorde det forelagte budget for det kommende år.
Formand Michael blev genvalgt, det samme blev Hanina og Morten. Søren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Anne Zetterquist valgt. Genvalg til suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
Under eventuelt blev det foreslået at bestyrelsen hurtigst muligt udarbejdede en "rygepolitik". Det blev fremført at det var ubehageligt at der blev røget på banerne, i og ved klubhuset og at nogle rygere ikke kastede skodderne i affaldsstanderne.
Der blev gjort opmærksom på at klubben fylder 100 år i 2022, og Asbjørn modtager/låner gerne alt materiale, der kan belyse klubbens historie, ligesom forslag til hvordan jubelåret kan fejres på det nye anlæg. Dermed kunne dirigenten og formanden takke for en god generalforsamling med afsæt mod nye glædelige horisonter for vores gode klub.
 
Mellem Støtteforeningens og klubbens generalforsamlinger serverede støtteforeningen traditionelt lidt til GANEN og MAVEN. Selv med iagttagelse af alle "corona"-regler lykkedes det til glæde for de mange som var mødt til de to GF.

SKIVE TENNIS KLUBs STØTTEFORENING,

afholdt traditionen tro sin årlige ordinære generalforsamling 18. juli forud for STK´s GF.
Børge Mortensen bød de mange fremmødte hjertelig velkommen, og havde som overskrift for en veldisponeret beretning valgt temaet: syv fede år og syv magre år.  Støtteforeningens mange aktiviteter danner baggrund for, at foreningen igen har kunnet overføre en uvurdelig støtte til klubbens ungdomsarbejde kr. 30.000. Når Børge beretter om de mange opgaver foreningen påtager sig for at samle penge, så kunne man få det indtryk, at man er gået glip af noget, hvis man ikke har stillet op og været til rådighed. De mange timers arbejde som lægges for dagen præsenteres med stor glæde, entusiasme.
Læs årets beretning og få et indtryk af de mangeartede opgaver. Kasserer Poul Holmgaard præsenterede et fint driftsregnskab, som selv om overskuddet ikke var som året før, så kunne det næppe karakteriseres som magert. Tvært imod.
De gode frivillige i bestyrelsen, revisorer og suppleanter modtog alle genvalg, og sådan blev det.
 

BERETNINGER fra BESTYRELSE OG UDVALG og STØTTEFORENINGEN, se nedenfor

STK ÅRSREGNSKABET 2019 Her.
STK REGNSKAB STATUS 2019 Her.
Kurt Starbæk
STK UNGDOMSUDVALGET
Hanina Lange
beretning 2019-20
Her
STK SUPERSENIOR +60
Årsberetning 2019
Her
SPAR NORD ARENA
Justus Clemmensen
Beretning 2020
Her
STK STØTTEFORENING
Formands beretning 2019-20
Her.
 


 

Retningslinjer for turneringsspillere under corona

Se Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis’s retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet.

 

Se retningslinjer for spillere i forbindelse med turneringsaktivitet. 

28.5.20

Retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe

Opdaterede retningslinjer guider klubberne i retning af, hvordan der kan afholdes eksempelvis sommercamps og holdkampe med publikum. Nye retningslinjer og anbefalinger til landets idrætsforeninger er mange i disse dage. Torsdag de 11. juni er ingen undtagelse. Denne gang drejer det sig om camps og sommerskoler, samt turneringsaktiviteter og publikum

HER FØLGER DET NYE SPILLEPROGRAM

2. DIVISION VEST - pulje 2  HERRER       
13.6. Hinnerup - Skive TK 3-4
20.6. Randers - Skive TK 3-4
8.8.  Hasle - Skive TK
15.8. Skive TK - Viborg 
22.8.. Skive TK - Brønderslev 
29.8. Skive TK - Brabrand                      
5.9. Skive TK - Aalborg TK    

LIGA 3 VEST pulje 1 HERRER
13.6. Aalborg Østre TK - Skive TK 4-3
8.8. Brønderslev- Skive
15.8. Skive TK - Aaborg TK
22.8. Frejlev - Skive TK
29.8. Skive TK - Thisted
5.9. Skive TK - Viborg
13.5.20


 
HER FØLGER DET NYE SPILLEPROGRAM
DAMERNE  i 2. DIVISION VEST Pulje 1
møder:
13.6.  Skive TK - Hjørring 6-0 u.k.
20.6. Skive TK - Randers 4-3
8.8.   Skive  TK - ØBG Silkeborg
15.8. Viborg - Skive TK
22.8..  Aalborg Øst - Skive TK
5.9..  Aars - Skive TK


SENESTE NYT ER GODT NYT - AT FORSAMLINGSFORBUDDET HAR HÆVET ANTAL DELTAGERE I EN GRUPPE FRA 10 til 50 PERSONER, FÅR BETYDNING FOR AKTIVITETERNE I KLUBBEN.


VI KAN SÅ SMÅT BEGYNDE AT GENNEMFØRE HOLDKAMPE, INDIVIDUELLE TURNERINGER; KLUBAKTIVITETER, SOM F.EKS. TIRSDAGSTURNERING , SOMMERSKOLE mm
DET ER ET KRAV, AT DER ER EN ANSVARLIG LEDER, TRÆNER TIL STEDE, DER KAN VEJLEDE OG STYRE AKTIVITETERNE EFTER GÆLDENDE RETNINGSLINJER.


DER ÅBNES FOR KLUBHUSET, FOR BADE, OMKLÆDNINGSRUM, MEN DER MÅ IKKE OPSTÅ KØ OG  AFSTANDSKRAVET SKAL EFTERLEVES. DET ER BESTYRELSEN, DER ER ANSVARLIG OVERFOR MYNDIGHEDERNE, AT SAMTLIGE RETNINGSLINJER ER OVERHOLDT, OGSÅ NÅR DET GÆLDER RENGØRING, AFSPRITNING AF FACILITETERNE.
DER SKAL FORETAGES HYPPIG OG GRUNDIG RENGØRING AF FÆLLES KONTAKTPUNKTER.

HALLEN VIL OGSÅ BLIVE ÅBNET IGEN, OG EFTER REGLERNE og RETNINGSLINJERNE.

MEN og der er et stort MEN, ALT SKAL STADIG FOREGÅ MED DE SKÆRPEDE HYGIEJNEREGLER:
- HOLD AFSTAND
- HAV GOD HÅNDHYGIEJNE FØR, UNDER OG EFTER SPIL
- UNDGÅ FYSISK KONTAKT MED ANDRE SPILLERE OG DERES UDSTYR
- MINIMER KONTAKT MED BÆNKE; NETTET OG ANDET PÅ OG UDENFOR BANEN
- BRUG ENGANGSHANDSKER ELLER SPRIT I FORBINDELSE MED BANEFEJNING OG VANDING.


Holdkampe: KAPTAJNER og SPILLERE ved de kommende holdkampe med spillere, der kommer udefra, SKAL VÆRE OPMÆRÆKSOM PÅ DE MANGE RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF KAMPENE.LÆS RETNINGSLINJER OG TAL DEM IGENNEM MED MODSTANDERNES KAPTAJN VED AFTALER OM AFVIKLING AF MATCHER HJEMME OG UDE.

OMKRING SPISNING MM ER DER SÆRLIGE REGLER. Bla. SKAL GÆSTESPILLERE SELV MEDBRINGE DERES EGEN MAD og DRIKKEVARER. DER VIL GÆLDE SÆRLIGE REGLER FOR KLUBAKTIVITETERNE MED STOR BEGRÆNSNING VEDR MAD OG DRIKKE.

SLUTTELIG GÆLDER DET STADIGT: HVIS DU FØLER DIG SYG ELLER HAR MISTANKE OM SYGDOM, SKAL DU BLIVE VÆK.

Her vil følge henvisninger til de mange reglementer og retningslinjer. Vi vil lægge dem op løbende.

DANSK TENNIS FORBUNDs Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud  Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDs Stor genåbning af indendørs tennis og padel 06.06.2020 | Nyhed
DANSKK TENNIS FORBUNDs retningslinjer: Camps, publikum og mad til holdkampe
Læs mere


  

INSTRUKS TIL MEDLEMMER PÅ BAGGRUND AF COVID-19 - CORONAVIRUS

Nedenstående retningslinjer gælder for alt spil og skal ses som supplement til de anbefalinger og retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Tennis Forbund og DGI. Der vil senere komme retningslinjer for aktiviteter - arrangeret og afviklet af klubben - det være sig træning, turneringer med mere.

Booking af baner til single (1 TIME) eller double (2 TIMER) skal ske online på forhånd (HJEMMEFRA) via klubbens hjemmeside www.skivetennisklub.dk - du kan ikke komme til reservationssystemet i klubhuset. Reservation sker efter de gældende regler.
Spil bør helst foregå med spillere fra samme husstand eller med faste makkere.
Dan eventuelt en lille gruppe på fx 6 personer, som laver aftaler om spil - single eller double.

Ankom til anlægget til din/jeres starttid og ikke før. De medlemmer, du/I overtager banen fra, bedes forlade bane-anlægget 5 minutter før, banetiden oprindeligt ophører. Parker ved klubhuset, hvis du skal spille på banerne 1-6. Skal du spille på banerne 7-10, parker da ved det Røde Klubhus. Sørg for afstand til de andre, der eventuelt måtte komme eller gå. Undgå fysisk berøring med andre spillere, deres udstyr, bolde, ketchere, tasker og lignende.

Klubhuset er aflåst. Du skal derfor komme omklædt og efter afsluttet spil tage direkte hjem. Det vil altså ikke efterfølgende være muligt at opholde sig på anlægget eller at bade i omklædningsrummet. Toiletterne er åbne. Har du brugt toilettet, skal du vaske/spritte kontaktflader (DØRHÅNDTAG, VASK, ”WC-SKYL-KNAP”, DISPENSER MM.) af, inden toilettet for- lades.

Gå direkte til den reserverede bane, så I undgår at opholde jer på klubbens øvrige faciliteter. Ved åbning og lukning af døren til banen skal håndtaget sprittes af, og inden opstart skal hænder vaskes/sprittes af. Hånddesinfektion er opsat ved samtlige baner. Undgå før, under og efter spil at røre ved bænke, net, stolper og dommerstol. Flyt score- kuglerne med ketcheren. Medbring din egen fyldte drikkedunk.

Der spilles single eller double. Der må max være 4 personer på en bane. Hold stadig god afstand til hinanden. Placer jer ved bænkene på hver sin side af banen - og lav sidebyttet herfra. Der gives ikke håndtryk - der hilses på afstand. Under spillet undgås fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde. Spil med to sæt bolde (SINGLE) eller fire sæt bolde (DOUBLE) tydeligt mærkede bolde. Man server med sine egne mærkede bolde, som afleveres til serveren under nettet med fod eller med ketcher. På den måde skiftes der bolde efter hvert spillet parti.

Afslut spillet, så der er tid til at feje og eventuelt vande banen, og så I kan forlade banen 5 minutter før reservations- ophør, jf. ovenstående. Ved afslutning skal hænder vaskes/sprittes af igen. Når banen fejes, skal der bruges engangs- handsker, der ligeså er at finde på samtlige baner. Engangshandskerne smides i affaldsspanden efter endt brug. Tag hensyn og hold afstand, når du/I forlader banen, og koordinereventuelt udgangen med dem fra nabobanen, hvis de forlader banen på samme tid som dig/jer. Har du/I rørt håndtag, skal der sprittes af.

Der må max være 4 spillere i alt på minitennisbanerne, selv om der er 4 minitennisbaner. Klubbens udstyr - ketsjere, bolde, lege- og træningsredskaber må indtil videre IKKE tages i brug.

HUSK AT INDFRIET KONTINGENT - OG DERMED MEDLEMSKAB AF KLUBBEN - ER EN FORUDSÆTNING FOR AT KUNNE SPILLE PÅ KLUBBENS ANLÆG FOR NÆRMERE INFORMATION OMKRING TILMELDING MEDLEMSKAB KAN NEDENSTÅENDE LINK BENYTTES: http://www.skivetennisklub.dk/Tilmelding
MED ØNSKET OM GOD FORNØJELSE PÅ DET RØDE GRUS

Med venlig hilsen

SKIVE TENNIS KLUBS BESTYRELSE

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |