Året der gik i anlægsudvalget 2020-21
Anlægsudvalget har igen gjort det på storartet vis og herunder vor rengøringsenhed.
Henning-Bent-Erik-Thorkild og Thøger har været på plads og gjort det, vi plejer og det, der forventes af drengene og Grethe, som har været den eneste ansvarlig for rengøring og sprit.
Eiler har haft orlov fra holdet på grund af private forhold som har krævet hans hjælp og indsats.

Året har jo været besværlig på mange måder, og for en stor del skyldes det jo Corona- en. Og takket være jeres store hjælp er det lykkedes at afvikle året uden nogen Corona tilfælde i Skive Tennis Klub. Mange tak for det.

Jeg fik jo en ny hofte indsat den 30. juni 2020 og har været meget fraværende på grund af min optræning og helbredelse efter den store dag.
Jeg kom dog forbi tennisanlægget nu og da, og konstaterede, at der altid var nydelig og pænt og alt var holdt i en fin stand, ligesom hygiejnen-sprit og handsker altid var på plads (Grethe) Det vil jeg gerne sige jer alle en meget stor tak for og det viser jeres gode etik og ansvar overfor mig og den opgave vi løser.

Vi er jo i en fase, hvor vi alle ved, at vi skal forlade vort gode anlæg og rykker over i en nyt og smukt anlæg, der er helt tidssvarende og moderne udstyret og derfor er vore mål at vedligeholde vort gamle anlæg, så det stadig er rart at komme der, men vi vil ikke iværksætte unødvendige renoveringer og nyskabelser, men vi er alle enige om, at det skal være pænt og vedligeholdt og et rart sted at komme.
Jeg vil indkalde hele holdet til en orienterings og planlægnings møde så snart forholdene tillader det, således, at vi kan forberede den nye sæson så godt som muligt.

Jeg Glæder mig rigtig meget til en Corona fri sommer med de sædvanlige glæder på det røde grus sammen med jer alle.
Endnu engang tak for jeres store indsats-gode samarbejde og kammeratskab
                                                                               Thøger

Ps. Erik Falck Damborg har bedt om at blive fritaget for sit medlemskab af den lille 5-mands gruppe på grund af helbredsmæssige årsager og vi takker Erik for mange års godt arbejde og kammeratskab og god vind fremover.
Georg Rathjen er blevet optaget i gruppen i stedet for og han vil blive indført i arbejdet hen ad vejen.

 
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |