Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Vores turneringsspillere kan andet end spille matcher. De mødtes torsdag og gav banerne et meget tiltrængt løft, mere grus, rettelse af linjer, bortkørsel af ukrudt og visne blade og kogler. SUPER FLOT INITIATIV.
Godt at se, at spillerne ikke kun har styr på teknikken, når det drejer sig om western- eller semiwestern greb på ketcheren, men at der er lige så sikkert greb på rive og skovl.

KÆMPE SUCCES - TENNISSPORTENS DAG -
masser af liv, tennis, og glade mennesker

Rigtigt mange - mellem 70-75  personer - tog mod invitationen og dukkede lørdag op på Skive Tennis Klubs anlæg på TENNISSPORTENS DAG.  Klubbens trænere havde sammensat et meget spændende og mangesidigt program, der var noget for alle i alle aldre, - børn, unge, seniorer og superseniorer – nye som gamle medlemmer,  bl.a.: Voksen Intro for nye, Aktiv Super Senior Tennis for 60+, Familietennis / Minitennis, Ladies Camp, System træning, Tennis Fitness, Div. træning i Slag teknikker / Klinik, Boldmaskine

Alle syntes det var sjovt, og flere børn og unge blev meldt ind på træningshold, ligesom nye voksne meldte sig på det særlige tilbud i år - voksenintroduktion, hvor man for specialkontingent kan få træning, en ketcher og medlemsskab. Klubben har en del medlemmer, som virker som "ambassadører" og hjælper de nye medlemmer ind i sporten, i klubbens liv. Der var også flere tidligere medlemmer, der så forbi, og gerne ville i gang igen. Der venter i løbet sæsonen flere særlige arrangementer for alle medlemmerne. Det liv, der var på anlægget på tennissportens dag, lover godt for en super god sæson for klubben og dens medlemmer.
10.06
 

BESTYRELSENS HILSEN  VED DEN NYE UDE-SÆSONs BEGYNDELSE

Kære klubkollegaer og tennisvenner,
 
På vegne af bestyrelsen vil jeg indledningsvis udtrykke en stor TAK til jer alle for jeres store opbakning og tålmodighed i denne svære tid.  En ny og spændende sæson på det røde grus står for døren, og vi kan nu heldigvis alle se frem til igen at dyrke vores store fælles interesse på vort gode anlæg. Helt ekstraordinært har der været åbnet op for spil på banerne 7-10 de seneste tre uger, hvilket mange har benyttet sig af og haft stor glæde af. I forbindelse med vores ”formelle” åbning af sommersæsonen 2021 - søndag den 18. april - kan vi se frem til nu også at åbne op for den resterende del af vort gamle anlæg - altså banerne 1-6.
 
Grundet den aktuelle situation og vort ansvar i forhold til smitteforebyggende foranstaltninger kan vi desværre heller ikke i år gennemføre vores traditionsrige Standerhejsning. Vores normale og hyggelige seance omkring flagstangen aflyses af samme grund, og banerne vil i stedet blot blive låst op og være tilgængelige fra kl. 10.00 søndag den 18. april 2021.
 
På vegne af klubbens Anlægsudvalgsansvarlige, Thøger, og hans mange trofaste og ihærdige hjælpere har jeg lovet at videreformidle til jer, at banerne 1-6 her ved sæsonstarten fremstår sårbare noget skrøbelige. Det har været en hård kamp at få banerne klargjort i år. Vejret - og særligt nattefrosten - har drillet på det seneste, og vi skal derfor alle hjælpe hinanden med at ”træde varsomt”, pleje og passe godt på banerne både under og efter overstået spil.
 
I uge 16 fortsætter vi med samme praksis, som har været gældende de seneste tre uger omkring spillet på banerne 7-10. Det vil sige, at vi arbejder uden bookinger, jf. tidligere formidlet information fra bestyrelsen. Fra og med uge 17 - mandag den 26. april 2021 - genindføres vores bookingpraksis. Sidst i uge 16 rundsendes information vedrørende klubbens aktuelle bookingregler.
 
I den forbindelse vil jeg minde om, at det er tid til tilmelding og betaling af kontingent. Kontingentsatserne er uændret i forhold til 2020. Frem til den 30. april 2021 vil sidste års medlemmer kunne booke tider og spille på banerne. Fra og med den 01. maj 2021 kan alene 2021-medlemmer booke tider og benytte banerne på klubbens anlæg. For nærmere information omkring kontingentsatser og kontingentbetaling henvises til klubbens hjemmeside.
 
Opstarten på sommersæsonen 2021 vil - som det var tilfældet med sommersæsonen 2020 - desværre være præget af den aktuelle situation og de gældende retningslinjer og anbefalinger, foreninger som vores er underlagt. Der vil være adgang til toiletterne, mens det fortsat ikke vil være muligt at benytte klubhusfaciliteterne. På samtlige indgangsdøre til banerne vil der hænge kortfattet information omkring klubbens retningslinjer for spil på anlægget. Hånddesinfektion samt plastikhandsker vil ligeså være at finde foran indgangsdørene til banerne. Med andre ord kommer vi til at arbejde med en praksis, som den vi kender fra sidste år.
 
Jeg vil opfordre alle til at bakke op omkring de aktuelle retningslinjer, så vi i fællesskab kan gøre alt, hvad vi kan for at fremme sundheden og sikkerheden omkring vores tennisaktiviteter på anlægget - og som sidste år på den måde gennemføre en god og ansvarlig sæson.
 
Afslutningsvis skal der lyde en særlig stor TAK til alle de gode frivillige, der sammen med Skive Kommunes gode folk, igen-igen har knoklet for at gøre anlægget klar til spil. Ellers vil jeg ønske jer alle en rigtig god og hyggelig sommersæson 2021 - forhåbentligt med masser af godt vejr. Via klubbens hjemmeside, Facebookside og direkte beskeder via SMS vil vi løbende holde jer orienteret om klubbens mange aktivitetstilbud.
 
Med venlig hilsen
 
på vegne af bestyrelsen
Skive Tennis Klub
Michael Varmdal Mogensen
Formand
 


Ku´ du tænke dig at blive AMBASSADØR ?


Kære alle medlemmer af Skive Tennis Klub - STK
Vi har brug for DIN HJÆLP.
Sæson 2021 på det RØDE GRUS nærmer sig. Snart skal flaget til tops på anlægget, og så venter der en spændende sæson.
Vi vil i år gøre en ekstra indsats for at få flere NYE MEDLEMMER til klubben.

Vi søger derfor medlemmernes hjælp til at byde nye medlemmer velkommen i klubben.

VIL DU I SÆSON 2021 være S.T.Ks Tennis Ambassadør for DE NYE MEDLEMMER, som deltager i klubbens VOKSEN-INTRO?
Klubben vil som tak for hjælpen tilbyde dig flg.:
  • Et rør nye HEAD DTF Tour Tennisbolde 4 stk. . . . eller
  • Gratis Middag og Hygge i Klubben sammen med de nye VOKSEN-INTRO medlemmer . . . eller
  • 2 t. Privat Træning i Ambassadørgruppen med Morten Bach
LÆS MERE HER

Skulle du have lyst til at deltage, så svar tilbage gerne i vores Facebook gruppe: VOKSEN-INTRO Skive Tennis Klub 2021 , så hører du fra os.
Vi afholder INFO-MØDE på klubben Tirsdag d. 27/4 2021 kl. 17:00-17:30 og Torsdag d. 6/5 2021 kl. 17:30-18:00
Vi vil også "Live streame" mødet via Facebook,  hvis du er forhindret i at møde frem.
Med Tennis Hilsener fra VOKSEN-INTRO UDVALGET I SKIVE TENNIS KLUB
Anne Zetterquist, Michael Mogensen og Morten Bach
13.4.21
Hvis spørgsmål, så ring eller skriv til Morten (Mobil: 21362215 og Mail : morten.bach@outlook.com)

 

Skive Tennis Klub har 18. juni afviklet årets generalforsamling.

Mødet har været indvarslet igennem flere måneder, udsat 3 gange pga. forsamlingsreglerne under "corona"-pandemien gjorde ulovligt at gennemføre et møde med så mange deltagere.


Efter formand Michael´s velkommen til de fremmødte blev to af klubbens mangeårige ildsjæle hædret.


Efter at mødets dirigent Peter Lassen havde erklæret generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, gav formand Michael en gennemgang af klubbens situation, årets gang, resultater, initiativer, økonomien og TAK til de mange frivillige, STKs Støtteforening samt kommune, sponsorer mfl. Han omtalte kort det forslag om flytning af klubben til ny placering, som bestyrelsen sammen med Skive Kommune har arbejdet hårdt for igennem de seneste to år.
Kurt, STKs kasserer gennemgik detaljeret års-regnskab og -status og årets resultat kr 93.000 blev efter henlæggelser kr 125.000 til det nye anlæg betegnet som afbsolut tilfredsstillende. Du kan studere årsregnskabet herunder.

 

Hanina Fik overrakt Jyllands Tennis Unions fortjenstnål for sit fantastiske arbejde for klubben især på ungdomsområdet. Træning, turneringer, sommer ccamps, og meget mere har hun organiseret og gennemført loyalt og trofast overfor klubben og med stor entusiasme overfor børnene, de unge og de mange forældre og trænere, som hun gennem årene har haft kontakt til. Erik Jan Pedersen, JTU overrakte fortjenstnålen. Læs klubbens indstilling her.

John modtog Skive Idræts-Samvirkes lederpris for igennem mere end 27 år at have stået for modtagelsen af og introduktionen til tennis af de mange nye voksne medlemmer i klubben. Altid med godt humør,. Han har igennem de mange stået i spidsen for en af klubbens legendariske aktiviteter - tirsdagsturneringen, hvor nye medlemmer spiller og møder de etablerede. Der er fortjent, at John som en af de rigtig mange gode og dygte ledere i Skive Kommune, kunne modtage prisen. Jørgen Breum, SIS overrakte lederprisen. Læs bestyrelsens indstilling her.

Bestyrelsen fremlagde et forslag til financiering af flytningen og nybygning af baner, klubhus mm. ialt kr. 9,8 mill, som indebar, at bestyrelsen ønskede godkendelse til at optage et lån på 2 mill. kr.
Justus gennemgik dispositionsforslaget for flytning af klubhus, baner, og nye padlebaner herunder en gennemgang af terminer for etablering og flytning. Kurt og Michael fremlagde det overordnede anlægs-budget, med angivelse af de mange tilsagn om midler fra bla. kommunen 3,5 mill og Spar Vest Fonden 2,1 mill, samt klubbens til formålet opsparede  650.000 kr. Banerne bliver fremover kommunens ejendom, mens klubhuset bliver klubbens på kommunal jord. Der er tilsagn om at de fremtidige drifts-og vedligeholdelsesomkostninger fortsætter på samme vilkår som i dag, under Skiveordningen. Et likviditetsbudget for de næste 8 år, baseret på en  konservativ prognose/fremskrivning viste, at selv med optagelses af lån, uændrede medlemstal, vil det IKKE blive nødvendigt af denne grund at skulle forhøje kontingenterne. Det forventes dog, at der kommer flere medlemmer, og at padle-banerne vil bidrage ti merindtægter.
Efter en del afklarende spørgsmål blev bestyrelsens anmodning om tilladelse til optagelse af et 20 årigt lån på 2 mill kroner til projektets realisering vedtaget næsten enstemmigt. Et par medlemmer undlod at stemme.
Bestyrens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget. Det samme gjorde det forelagte budget for det kommende år.
Formand Michael blev genvalgt, det samme blev Hanina og Morten. Søren ønskede ikke genvalg og i stedet blev Anne Zetterquist valgt. Genvalg til suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
Under eventuelt blev det foreslået at bestyrelsen hurtigst muligt udarbejdede en "rygepolitik". Det blev fremført at det var ubehageligt at der blev røget på banerne, i og ved klubhuset og at nogle rygere ikke kastede skodderne i affaldsstanderne.
Der blev gjort opmærksom på at klubben fylder 100 år i 2022, og Asbjørn modtager/låner gerne alt materiale, der kan belyse klubbens historie, ligesom forslag til hvordan jubelåret kan fejres på det nye anlæg. Dermed kunne dirigenten og formanden takke for en god generalforsamling med afsæt mod nye glædelige horisonter for vores gode klub.
 
Mellem Støtteforeningens og klubbens generalforsamlinger serverede støtteforeningen traditionelt lidt til GANEN og MAVEN. Selv med iagttagelse af alle "corona"-regler lykkedes det til glæde for de mange som var mødt til de to GF.

SKIVE TENNIS KLUBs STØTTEFORENING,

afholdt traditionen tro sin årlige ordinære generalforsamling 18. juli forud for STK´s GF.
Børge Mortensen bød de mange fremmødte hjertelig velkommen, og havde som overskrift for en veldisponeret beretning valgt temaet: syv fede år og syv magre år.  Støtteforeningens mange aktiviteter danner baggrund for, at foreningen igen har kunnet overføre en uvurdelig støtte til klubbens ungdomsarbejde kr. 30.000. Når Børge beretter om de mange opgaver foreningen påtager sig for at samle penge, så kunne man få det indtryk, at man er gået glip af noget, hvis man ikke har stillet op og været til rådighed. De mange timers arbejde som lægges for dagen præsenteres med stor glæde, entusiasme.
Læs årets beretning og få et indtryk af de mangeartede opgaver. Kasserer Poul Holmgaard præsenterede et fint driftsregnskab, som selv om overskuddet ikke var som året før, så kunne det næppe karakteriseres som magert. Tvært imod.
De gode frivillige i bestyrelsen, revisorer og suppleanter modtog alle genvalg, og sådan blev det.
 
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |