Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Årsberetning 2018 -2019 for Anlægsudvalget.

Anlægsudvalget, der er ansvarligt for etablering, reparation og vedligeholdelse af baner, klubhus og det omkringliggende område består af fire drenge og så den gamle.
Henning, Bent, Eiler, Erik og Thøger som formand, og Grethe som har lovet at fortsætte, men er medhjælp og vi arbejder på at finde en makker til hende. De er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af klubhus med tilhørende faciliteter.

En stor tak for jeres gode indsats i året der gik og vi ser frem mod den kommende somme med optimisme og glæde.
Der foruden har vi stort set alle superseniorer, som trofast møder op for at hjælpe ved alle større gøremål., såsom forårsklargøringen og vinterklargøring af såvel klubhus som tennisanlægget og alle former for reparationer og vedligeholdelse året igennem. Stor tak for det.

Vinteren 2017-18, har være behageligt og dejlig i vor fine Arena og det har ikke givet de store udfordringer for anlægsudvalget.

Sommeren forløb rigtig godt og med en god standard på banerne, dog havde vi et par kraftige nedbørs perioder med mange mm regn og det sled hårdt på banerne især bane 3 og 4. men beredskabs-holdet rykkede hurtig ud og fyldt nyt grus på.

Vi har fået etableret vort elektroniske booking system, som fungerer godt takket en stor indsats fra mange sider.

Vi havde jo planlagt nybyggeri og udvidelse af vort klubhus, men grundet en henvendelse fra Skive kommune om at flytte hele tennisklubben over på den anden side af Eng vej, så tennisklubben bliver samlet på den anden side af Eng vej, har vi stillet dette projekt i bero.
Vi tror det bliver en realitet, idet der i Skive kommunes overordnede plan er er et stort ønske om at få hele det nuværende tennisområde udlagt som parkeringsplads og grønt område.

Jeg vil gerne her takke alle for et godt samarbejde, godt kammeratskab og veludført arbejde i det forgangne år og jeg glæder mig meget til den kommende sommer, med de mange opgaver og alle de dejlige timer på det røde grus.

Anlægsudvalgets mangelliste, bliver ophængt i Klubhuset, således i alle kan hjælpe os med at gøre opmærksom på de mangler der måtte være. Det er en stor hjælp for os alle.

Skive den 22. februar 2018.
Med venlig hilsen Thøger Berg Nielsen, Anlægsudvalget.
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |