Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive


Vores hal har sin egen hjemmeside. Her kan du finde flere informationer her

http://www.sparnordarena.dk/


OPHOLDsRUM  "GLASBURET"
Vi glæder os over at rummet nu ikke længere skal bruges til trænings- og udstrækningsøvelser, men i højere grad til ophold, møder, teoretiske oplæg/kurser.
Det kræver disciplin i forhold til at holde rummet rent og ryddeligt. Borde og stole på plads. Og de to tavler er kommet ind i rummet. SAM har opslag på den ene og STK på anden. Når der skal bruges whiteboard til at vise slides eller oplæg, så vendes den ene tavle. Vi hjælper hinanden med at holde rummet pænt.
Vi kan fortsat drikke en kop kaffe og lign., MEN hvis arrangementer i hallen har medfølgende spisning mm., skal man aftale lån af cafeteria i hovedbygningen.Administration af nøglebrikker til Spar Nord Arenaen 2015

1) Alle medlemmer, af Skive Tennis Klub, der har betalt medlemskontingent, der dækker inde sæsonen, kan få udleveret en nøglebrik, der giver adgang til Arenaen. Nøglebrikken koster 100,- i depositum. Beløbet tilbagebetales, når man igen afleverer nøglebrikken. Brug af nøglebrikken og Arenaen om sommeren er primært forbeholdt junior- og seniortræning og interne og eksterne turneringer.

 

2) Hvis man er, bestyrelsesmedlem, træner, turneringsarrangør eller leder, eller har andre praktiske opgaver for klubben, får man en nøglebrik udleveret uden betaling. Nøglebrikken skal afleveres igen, når man ikke længere opfylder betingelserne for at besidde en gratis nøglebrik.

3) Nøglebrikkerne administreres af Thøger Berg Nielsen, Fredriksdal Alle 99, 7800 Skive, tlf. 53291720 e-mail: bodildegnbol@hotmail.com.

4) Alle er meget velkommen til at kontakte ham.

OPFORDRING

HUSK at vi kun tænder absolut nødvendige lys. Når vi spiller midt på dagen, vil det oftest være unødvendigt at have lyset tændt, eller i det mindste kun halvt lys. Så hold øje med hvor meget lys du bruger, og luk ned, når det ikke er nødvendigt med fuld belysning for at kunne se boldene.

 

GRATISTER I HALLEN:
Vi kan konstatere, at lige som vi har gratister ude på anlægget, så har vi nu også gratister inde i hallen. De bidrager ikke til at dække de store driftsomkostninger, så LUK IKKE OP FOR GRATISTERNE. HOLD SLUSEN LUKKET, NÅR DU SPILLER.
Bestyrelsen

REGLER FOR BENYTTELSE AF NØGLEBRIKKER
TIL SPAR NORD ARENA, SKIVE

Du er personlig ansvarlig for anvendelsen af nøglebrikken, og du må ikke overdrage den til en anden.

Medlemmer af SAM og STK har primært adgang til at benytte Spar Nord Arena og arenaens udstyr. Dette foregår i henhold til de regler der er fastsat af Arenabestyrelsen. Misligholdelse kan medføre at din nøglebrik lukkes og du vil herefter ikke kunne åbne arenaen.

  • Når du er i Spar Nord Arena skal du vise evt. uvedkommende personer tilrette, evt. bortvise dem fra Arenaen. Gør det på en ordentlig måde.

  • Du må sørge for at Spar Nord Arena bliver aflåst, når den forlades!

  • Du skal gå en runde og kontrollere, at ALLE nødudgange og teknikrum- met er aflåste og døren til opbeva- ringsrum er lukket inden du forlader Arenaen!

  • Ankommer næste bruger inden du går, og du derfor ikke kan aflåse, så skal du sikre dig, at der er en person tilstede, som du kan overdrage lås- ningen til.

Ved bortkomst af din nøglebrik skal du omgående henvende dig til

ANDET

  • Arenaens bestyrelse har det overord- nede ansvar for vedligeholdelse af Spar Nord Arena.

  • Se ORDENSREGLERNE for brug af arenaen på opslagstavlerne!

  • Rygning er strengt forbudt i Spar Nord Arena!

  • Sker der skader på Arenaen, genstande, eller observerer du uregelmæssigheder, fejl og mangler, skal du give besked til Spar Nord Arenas Bestyrelse, eller dennes repræsen- tant. Læg evt. en seddel i Spar Nord Arenas postkasse ved stadion.

Aflysninger kan af forskellige grunde (stævner eller anden udlejning) forekomme. Spar Nord Arenas bestyrelse vil på bedste måde orientere brugerne.
Se løbende information på opslagstavlerne.

ARENAENS LÅSESYSTEM, er opsat på følgende to måder.

Indgang:
1. Brikken føres
én gang forbi modtageren, og døren er åben, når døren lukker, er den låst igen.
2. Brikken føres forbi modtageren to gange efter hinanden, hvorefter døren er låst op permanent, og det lille lys lyser grønt. Når arenaen forlades, føres brikken igen to gange forbi modtageren, og døren låses, lyset lyser rødt.
Aflåsningen er ikke slut før det røde lys er tændt og døren ikke går op automatisk når man stiller sig foran denne. Det tager lidt tid før man lærer det!

 

Udgang:
Døren går automatisk op når du går hen mod den, du skal
ikke trykken på knapper. Døren låser automatisk igen.
Du må
ikke røre de andre knapper i panelet!

Det er vigtigt, at du læser og forstår de udleverede reglerne for nøglebrikker, og ordensreglerne. Og forstår konsekvenserne ved misbrug af brikken.

Du skal vide at alle aktiviteter gennem døren automatisk bliver registreret på computeren, der styrer låsesystemet.

Med håbet om mange gode timer for alle i Sparbank Arena i årene fremover, og et fortsat positivt samarbejde

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |