Skive Tennis Klubs Støtteforening

 

Formandsberetning:

Som tidligere år har 2019 været et år med aktiviteter, som vi skulle deltage i for at øge foreningens kapital. kapital.                                                                                                                                                  

Her nævnes: Forårsmesse i Skive – Strandrensning – Åbent Hus i forbindelse med Skive Festival.

 

Forårsmessen i KCL i weekenden d. 9. og 10. marts: Vi satte vægge op til de mange stande. Efter en vellykket messe fjernede vi de mange skillevægge igen. Fint job, som jeg håber, vi får lov til at gentage.                                                                                                                                                                                                                

Strandrensning: Vi blev tildelt to ruter fra Hald bæk til Virksund på i alt 8,3 km.  En rigtig lang strandtur. Tirsdag d. 28. maj drog 6 personer på strandtur. To startede ved Hal Bæk – to ved Hejlskovvej 70 og sidste to nord for sommerhusene ved Virksund.  Vejret var med os. Et truende regnvejr fulgte os på hele turen, men vi nåede at gennemføre opgaven i tørvejr.

Der var ikke meget affald på stranden. Et af de mærkelige fund var dele af en båd - / badebro.

 

Åbent hus: Første uge i juni var festival - tid. Telt og ølvogn var på plads. Arrangementet afvikledes i noget, man vil kalde dansk sommer vejr – kold og regnfuld.  Som vanligt sluttede vi ugen med en hyggelig tak-for-hjælpen-sammenkomst i teltet søndag middag.

 

Skiveløbet: Medvirken til afviklingen af Skiveløbet har tidligere været en del af Støtteforeningens opgaver. Desværre er det nu historie.

 

Igen i år var det muligt at støtte Skive Tennis Klub med 30.000 kr. til hjælp til aflønning af ungdomstræner. Desuden har vi igen støttet indkøb af bolde til Superseniorerne med et beløb på 2.600 kr.

Økonomisk har året været meget på det jævne. Det gør selvfølgelig ondt at miste en indtægt på 5.000 kr., som er det beløb, vi mistede med et farvel til Skiveløbet.

Teltet har været udlejet en gang.

 

Medlemstallet er heldigvis ikke faldende – ca. 90.

 

Økonomien er præget af faldende aktivitet: Indtægterne har været på 29.000 kr. – udgifterne på 42.000 kr.

 

Til slut vil jeg gerne takke for året, der er gået. – Tak til vore medlemmer for støtten. – Tak til vore hjælpere ved arrangementer. – Tak til vore sponsorer: Salling Bank og Sport24, tak til Skive Tennis Klub og sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Børge Mortensen

Formand  

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |