Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Ved Jens Lunds død udtaler Bestyrelsen for Skive Tennis Klub:

 

Jens Lund er afgået ved døden.
Det er med sorg, at vi har erfaret, at Klubbens mangeårige medlem, tidligere formand og æresmedlem ikke mere er blandt os. Vi er mange, der vil savne ham, ligesom hele klubben har meget at sige Jens tak for.
 

På generalforsamlingen i maj måned 1970 modtog Jens opfordringen til at stille op og lade sig vælge ind i Skive Tennis Klubs bestyrelse, og ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens som formand.

Det blev startskuddet på flere nye initiativer i klubben, mest afgørende, at der skulle tilbydes instruktion og træning for medlemmerne, etableres en sommerturnering og forhandles en støtteordning med kommunen til vedligeholdelse af anlægget og at klubhuset kunne føres up to date. Bestyrelsen med Jens i spidsen insisterede igennem nogle sæsoner på at få en ordentlig aftale med kommunen. ”Slagudvekslingen” med kommunen/fritidsnævnet tog nogle år. Men Jens ville, at tennisklubben i henhold til fritidsloven skulle stilles lige med alle andre klubber og have nyt hegn, grus mm. Og at det kommunale anlæg blev stillet gratis til rådighed for børn og unge.
 

I disse år blev der igangsat nye initiativer for at få børn og unge til at spille tennis, feks. gratis instruktion med lån af ketsjere og bolde. Og Jens var initiativtager til at klubben fik besøg af den legendariske træner Reino Nyssönen, og ”ansættelse” af et par medlemmer, som virkede som amatørtrænere de næste mange år.
 

Man kan med rette sige, at Skive Tennis Klub af i dag i høj grad er resultatet af Jens´s visionære tanker om, hvad en tennisklub skulle være, og hans store arbejdsindsats for at åbne klubben for de mange og især unge. Og få etableret en god aftale med kommunen, så banerne kunne fremstå som nogle af Jyllands bedste og klubhuset kunne vedligeholdes og udbygges. Jens gjorde tennis til næsten helårssport i Skive, da han sørgede for, at der blev åbnet for spil på Skive Gymnasium, først i den lille hal og siden i den nybyggede store hal.
 

Som det er velkendt i foreningsverdenen, så er det ikke altid let at sætte mange aktiviteter i gang, og det er ikke altid alle medlemmer med det samme finder ind i ”de nye tider”. På generalforsamlingen i marts 1972 vælger Jens ikke at genopstille til bestyrelsen efter en debat og forkastelse af regnskabet. Jens var hudløs ærlig i sin version af begivenhederne.
 

Jens forblev det gode medlem, som altid var parat til at spille med andre, som på sin venlige, diplomatiske, men dog insisterende måde bakkede op om klubbens ledelse, og bidrog til at fremme aktiviteterne. Altid positiv tilgang til spillet, for at skabe sammenhold og kammeratskab  bla med klubfester og sommerferie aktiviteter. Hans kærlighed til tennis-sporten var smittende.
 

Jens har altid været en støtte for medlemsaktiviteterne, altid givet en hånd med, hvis der skulle suges baner efter heftigt regnvejr, eller sprang til hvis der manglede en reserve på holdene. Han kom ofte og støttede spillerne ved holdturneringer, jyske mesterskaber og alt det andet, som Skive Tennis Klub afviklede.
Og hvis nogle gerne ville have et råd, rettet lidt på teknikken eller starte helt forfra, så var Jens altid klar med kyndig vejledning.
 

Naturligvis er ikke alt udelukkende Jens´ indsats, mange har været med. Men Jens var altid klar, når der blev spurgt om han kunne hjælpe – også som supersenior med eksempelvis indetræningen af de unge, som han dog syntes ”ikke altid var så flittige, som de burde”.
 

I nyere tid , og efter at være gået over i superseniorernes rækker, var Jens´s været primus motor, da klubben som den første i landet så, at der var et stort potentiale i de mennesker, der som han selv, kunne lide at få et godt spil tennis og møde andre, også selv om de var kommet lidt op i årene. Efter annoncering etableres supersenior tennis, og Jens stillede sig selv til rådighed som træner.
Stor tålmodighed prægede hans instruktion, og takket være bl.a. hans indsats, har Skive Tennis Klub nok en af de største supersenior afdelinger i Danmark. Det var godt set af Jens, som deltog flittigt i alle de arrangementer, som superseniorerne fik sat i gang.
 

Det er naturligvis en påstand, at klubben ikke kunne have udviklet sig, som den gjorde, hvis det ikke havde været for Jens´ ihærdige, uselviske indsats, og evne til at samle personer om sig. Men han havde visionen om en positiv udvikling ud af stagnationen. Jens fik på sin egen måde indgivet os andre troen på, at der var en stor fremtid foran os som klub. Vi ved fra mange møder og generalforsamlinger, at Jens altid bidrog med forslag til aktiviteter og anlægsmæssige ideer og udviklinger. Og hvis kritik var nødvendig, så blev den altid fremført konstruktivt.
 

Jens har holdt sig i baggrunden, når der skulle uddeles hæderstegn. Men i klubben, hvor vi er nogle generationer, der kan huske ham og hans indsats, hans værdi og betydning som menneske, kammerat og medlem, vil han altid stå lysende i forgrunden. Derfor var det en stor glæde, da medlemmerne på klubbens generalforsamling i 2011 udnævnte ham til æresmedlem.
 

Jens vil blive savnet.

Æret være hans minde

 

 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |