Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Skive Tennis Klubs Støtteforening

Formandsberetning:

Som tidligere år har 2018 været et år med aktiviteter, som vi skulle deltage i for at øge foreningens kapital. Her nævnes: Forårsmesse i Skive Strandrensning Åbent Hus i forbindelse med Skive Festival og parkeringsvagt ved Skive - løbet.

Forårsmessen i KCL: Vi satte vægge op til de mange stande, og havde fornøjelsen af at passe et par af dem hele weekenden. Efter en vellykket messe fjernede vi de mange skillevægge igen. Fint job, som jeg håber, vi får lov til at gentage.

Strandrensning: Vi blev tildelt to ruter fra Hald bæk til Virksund på i alt 8,3 km. En rigtig lang strandtur. Men vejret var med os. Vi havde flot solskin og frisk vind til hele turen.

Åbent hus: Første uge i juni var festival - tid. Telt og ølvogn var på plads. Arrangementet afvikledes i det bedst tænkelige vejr sol og varme sommeraftner. Det gav god stemning, glade kunder og større salg. Som vanligt sluttede vi ugen med en hyggelig tak-for-hjælpen-sammenkomst i teltet søndag middag.

Skiveløbet: Vores engagement i Skiveløbet ændrede sig i år. Tidligere tog vi os af afholdelsen af kræmmermarkedet. Et forholdsvis stort arbejde med en lille usikker fortjeneste. Men i år har vi i stedet været parkeringsguider. Et mindre krævende arbejde med en sikker indtægt.

Igen i år var det muligt at støtte Skive Tennis Klub med 30.000 kr. til hjælp til aflønning af ungdomstræner. Desuden har vi igen støttet indkøb af bolde til Superseniorerne med et beløb på 2.600 kr.

Økonomisk har året været meget på det jævne. Det gør selvfølgelig ondt at miste en indtægt på 7.000 kr., som er det beløb, vi mistede ved Opera ved Fjordens ophør.

Som et plaster på såret har teltet har været udlejet tre gange, og vi fik to ruter til strandrensning

Til slut vil jeg gerne takke for året, der er gået. Tak til vore medlemmer for støtten. Tak til vore hjælpere ved arrangementer. Tak til vore sponsorer: Salling Bank og Intersport, og sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Børge Mortensen Formand
  

Referat fra Skive Tennisklubs Støtteforenings Generalforsamling 9. april 2019.

Velkomst til de 27 deltagere ved formanden.
Ad 1: Asbjørn Nordam valgt til dirigent.
Ad 2: Formandens beretning (se den skriftlige udgave på hjemmesiden) blev godt modtaget.
Ad 3: Poul Holmgaards beretning om regnskabet med en kapital ved årets udgang på
         132. 067,90kr.  blev godkendt.
Ad 4: Ingen indkomne forslag.
Ad 5: Årlig kontingent blev uforandret 50kr.
Ad 6: Intet.
Ad 7: Poul Holmgaard genvalgt som kasserer.
Ad 8: Bob Bruce og Gert Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.
          Conny Brogaard genvalgtes som suppleant til bestyrelsen.
Ad 9: Som revisorer var der genvalg til Hanne Petersen og nyvalg til Henning Carstens.
Ad 10: Støtteforeningen KAN betale kontingent til Skive Tennis Klub for de besty-
            relsesmedlemmer, som ønsker det.
Under eventuelt blev man opfordret til at deltage i projekt ”Hjertestarter”.
Til slut takkede formanden Asbjørn Nordam for endnu kompetent ledelse af generalforsamlingen.
Og så blev der tid til pølser m. m.
Børge Mortensen 
Skive Tennis Klubs Støtteforening

Formandsberetning:
Som tidligere år har 2017 været et år med aktiviteter, som vi skulle deltage i for at øge foreningens kapital.                                                                                                                                                                                    Her nævnes: Forårsmesse i Skive – Registrering af brug af idrætsfaciliteter - Strandrensning – Åbent Hus i forbindelse med Skive Festival – Opera ved fjorden og Kræmmermarkedet ved Skive - løbet.

Forårsmessen i KCL: Vi satte vægge op til de mange stande i hallerne, og havde fornøjelsen af at passe et par af dem hele weekenden. Efter en vellykket messe fjernede vi de mange skillevægge igen. Fint job, som jeg håber, vi får lov til at gentage.                                                                                                                                                                                                                   
Registrering af Idrætsfaciliteter: Skive Kommune deltog i en landsdækkende undersøgelse af brugen af idrætsfaciliteter. Det hele blev styret fra Syddansk Universitet i Odense. Vi fik til opgave i uge 12 og 13 at notere aktiviteter i: Skivehallerne A+B – Skive Svømmebad – Kunstgræsbanerne i Egeris og Skivehus Hallen. I en uge blev der noteret: hvem, der kom og hvor mange. Der blev uddelt spørgeskemaer til gæster/deltagere, hvor man kunne ytre sin tilfredshed med faciliteten. Kl. 22 blev dagens notater arkiveret og oploadet til Universitetet.

Strandrensning: Vi blev tildelt samme område, som i 2016 - på godt 5 km. nord for Virksund. Regnen truede hele formiddagen og ”dagen” endte ved et kaffebord på Virksund havn.

Åbent hus: Første uge i juni var festival - tid. Telt og ølvogn var på plads. Men vejret var ikke med os. Det var koldt og vådt med mindre omsætning til følge.  Som vanligt sluttede vi ugen med en hyggelig sammenkomst i teltet søndag til middag.

Opera ved fjorden: Det lykkedes igen i år at samle et hold til at bygge scene. Vi havde betinget os, at man havde en maskine til at banke jernstængerne ned med. Så arbejdet var ikke så fysisk krævende i år. 

Kræmmermarkedet / Skiveløbet: Skiveløbet var i år flyttet fra Markedspladsen til Strandtangen. For kræmmermarkedet er det et dårligt valg. Man er for langt væk fra byen. Desuden druknede hele arrangementet i vand. For os blev det det dårligste resultat nogensinde.

Igen i år var det muligt at støtte Skive Tennis Klub med 30.000 kr. til hjælp til aflønning af ungdomstræner. Desuden har vi igen støttet indkøb af bolde til Superseniorerne med et beløb på 2.200 kr.

Økonomisk har året været et af de bedre. Teltet har været udlejet to gange, og et par nye opgaver har bidraget positivt til vores beholdning.

Til slut vil jeg gerne takke for året, der er gået. – Tak til vore medlemmer for støtten. – Tak til vore hjælpere ved arrangementer. – Tak til vore sponsorer: Salling Bank og Intersport, og sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Børge Mortensen
Formand  
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |