INSTRUKS TIL MEDLEMMER PÅ BAGGRUND AF COVID-19 - CORONAVIRUS

Kære medlemmer,

Skive Tennis Klub byder medlemmerne velkommen til udendørssæsonen 2020. En sæson, som desværre ikke i vanlig stil vil blive indledt med den officielle Standerhejsning og ej heller en sæsonåbning, der vil komme til at byde på organiserede klubaktiviteter, socialt samvær med mere, som det ellers plejer at være tilfældet. Alt sammen på grund af den verserende situation med udbrud af Coronavirus.

Vi ønsker at give alle mulighed for at få spillet, og vi har en forhåbning om måske gradvist at kunne tilbyde de sædvanlige aktiviteter og arrangementer, som klubben står for. Lige nu må vi dog anerkende og acceptere, at vi ikke kan have den samme ubekymrede og naturlige tilgang til tennisspillet, som vi ellers plejer.

Vi må og skal respektere, at andre rammer og vilkår kommer til at være gældende. Det er vigtigt, at ALLE efterlever bestyr- elsen retningslinjer - til glæde og gavn for den enkelte og for alle andre. Som medlem må vi glæde os over, at det nu er muligt at spille!

Nedenstående retningslinjer gælder for alt spil og skal ses som supplement til de anbefalinger og retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Tennis Forbund og DGI. Der vil senere komme ret- ningslinjer for aktiviteter - arrangeret og afviklet af klubben - det være sig træning, turneringer med mere.

Booking af baner til single (1 TIME) eller double (2 TIMER) skal ske online på forhånd (HJEMMEFRA) via klubbens hjemmeside www.skivetennisklub.dk - du kan ikke komme til reservationssystemet i klubhuset. Reservation sker efter de gæld- ende regler. Spil bør helst foregå med spillere fra samme husstand eller med faste makkere. Dan eventuelt en lille gruppe på fx 6 personer, som laver aftaler om spil - single eller double.

Ankom til anlægget til din/jeres starttid og ikke før. De medlemmer, du/I overtager banen fra, bedes forlade banean- lægget 5 minutter før, banetiden oprindeligt ophører. Parker ved klubhuset, hvis du skal spille på banerne 1-6. Skal du spille på banerne 7-10, parker da ved det Røde Klubhus. Sørg for afstand til de andre, der eventuelt måtte komme eller gå. Undgå fysisk berøring med andre spillere, deres udstyr, bolde, ketchere, tasker og lignende.

Klubhuset er aflåst. Du skal derfor komme omklædt og efter afsluttet spil tage direkte hjem. Det vil altså ikke efter- følgende være muligt at opholde sig på anlægget eller at bade i omklædningsrummet. Toiletterne er åbne. Har du brugt toilettet, skal du vaske/spritte kontaktflader (DØRHÅNDTAG, VASK, ”WC-SKYL-KNAP”, DISPENSER MM.) af, inden toilettet for- lades.

Gå direkte til den reserverede bane, så I undgår at opholde jer på klubbens øvrige faciliteter. Ved åbning og lukning af døren til banen skal håndtaget sprittes af, og inden opstart skal hænder vaskes/sprittes af. Hånddesinfektion er opsat ved samtlige baner. Undgå før, under og efter spil at røre ved bænke, net, stolper og dommerstol. Flyt score- kuglerne med ketcheren. Medbring din egen fyldte drikkedunk.

Der spilles single eller double. Der må max være 4 personer på en bane. Hold stadig god afstand til hinanden. Placer jer ved bænkene på hver sin side af banen - og lav sidebyttet herfra. Der gives ikke håndtryk - der hilses på afstand. Under spillet undgås fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde. Spil med to sæt bolde (SINGLE) eller fire sæt bolde (DOUBLE) tydeligt mærkede bolde. Man server med sine egne mærkede bolde, som afleveres til serveren under nettet med fod eller med ketcher. På den måde skiftes der bolde efter hvert spillet parti.

Afslut spillet, så der er tid til at feje og eventuelt vande banen, og så I kan forlade banen 5 minutter før reservations- ophør, jf. ovenstående. Ved afslutning skal hænder vaskes/sprittes af igen. Når banen fejes, skal der bruges engangs- handsker, der ligeså er at finde på samtlige baner. Engangshandskerne smides i affaldsspanden efter endt brug. Tag hensyn og hold afstand, når du/I forlader banen, og koordinereventuelt udgangen med dem fra nabobanen, hvis de forlader banen på samme tid som dig/jer. Har du/I rørt håndtag, skal der sprittes af.

Der må max være 4 spillere i alt på minitennisbanerne, selv om der er 4 minitennisbaner. Klubbens udstyr - ketchere, bolde, lege- og træningsredskaber må indtil videre IKKE tages i brug.

HUSK AT INDFRIET KONTINGENT - OG DERMED MEDLEMSKAB AF KLUBBEN - ER EN FORUDSÆTNING FOR AT KUNNE SPILLE PÅ KLUBBENS ANLÆG FOR NÆRMERE INFORMATION OMKRING TILMELDING MEDLEMSKAB KAN NEDENSTÅENDE LINK BENYTTES: http://www.skivetennisklub.dk/Tilmelding
MED ØNSKET OM GOD FORNØJELSE PÅ DET RØDE GRUS

Med venlig hilsen

SKIVE TENNIS KLUBS BESTYRELSE

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |