Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive

Kære klubkollegaer,
 
Jeg håber, at I - og jeres familier - alle har det godt, og at I er gået fri af smitte.
 
Som I sikkert allerede ved, blev det i forbindelse med onsdagens (13.1.) pressemøde meddelt, at de nuværende restriktioner på vort område forlænges frem til og med søndag den 28. februar 2021. Det betyder, at vi endnu må væbne os med tålmodighed og håbe på en fortsat god udvikling hen over de kommende uger. Lige så snart, at der er opdateringer på området, vender vi igen tilbage med nærmere information. Bestyrelsen mødes online torsdag den 21. januar, og i forlængelse af dette møde offentliggør bestyrelsen en kort status på vort spændende flytteprojekt. Nærmere information følger.
Årets generalforsamling afholdes – om alt går vel - tirsdag den 13. april kl. 19.00.
Jeg ønsker jer alle alt godt - og ser frem til, at vi igen kan ses til tennis i Spar Nord Arena.    
Mange tennishilsner fra
Michael

SKIVE TENNIS KLUBS GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 18. JUNI 2020

Vedr.: forslag til behandling under dagsordenens
punkt 4 -
Indkomne forslag

I samarbejde med Skive Kommune har Skive Tennis Klubs bestyrelse og et nedsat Byggeudvalg igen- nem en længere periode arbejdet med projekt Flytning af Skive Tennis Klub. En færdig og efter- følgende vedtaget lokalplan samt en fuld finansieringsplan for projektet er nu glædeligvis på plads. Dette gør det muligt for bestyrelsen - i forbindelse med den forestående generalforsamling - at frem- sætte et forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 - Indkomne forslag.

Af forslaget vil det samlede anlægsbudget i forbindelse med flytningen af Skive Tennis Klub fremgå. En flytning, der vil indebære, at et nyt klubhus rejses på den anden side af Engvejen, og at de gamlebaner flyttestil den anden side af Engvejen, hvorved klubben opnår et nyt, opgraderet og samlet anlæg.

Det konkrete oplæg til finansieringsplan vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Be- styrelsen vil med forslaget anmode om generalforsamlingens opbakning til et fortsat engagement i projektet. Med generalforsamlingens mandat vil bestyrelsen - i samarbejde med Skive Kommune - kunne påbegynde en snarlig detailplanlægning af projektet og en efterfølgende projektering, inden projektet skal udbydes. Det er såvel Skive Kommune som Skive Tennis Klubs klare forventning, at en realisering af projektet kan påbegyndes i indeværende kalenderår.

Med venlig hilsen

Michael Varmdal Mogensen

Skive Tennis Klub
- på vegne af bestyrelsen
10.6.20

 

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |