Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
TAK til alle jer, der har brugt tid på at besvare DEN STORE MEDLEMSUNDERSØGELSE.
Den vil fremover blive et godt arbejdsredskab for Skive Tennis Klubs bestyrelse, som har fået trukket analysen af jeres besvarelser ud, kun for vores klub.
Der var udlovet en præmie til en der svarede og som ville deltage i lodtrækningen - et padelbat. Og på klubbens generalforsamling blev Dennis Rasmussen den glade modtager. Anne fra bestyrelsen kunne onsdag aften overrække præmien med et TAK til Dennis. OG STOR TAK TIL JER ALLE FOR BESVARELSERNE.
17.6.21
 
 

Læs mere om Den Store Medlemsundersøgelse
Hvis du endnu ikke har set resultater fra ”Den Store Medlemsundersøgelse”, kan du se dem her:

Formandens beretning GF tirsdag 08. juni 2021 (8.2 Mb)

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2020 med alt om kommende flytning af anlægget og meget andet
Endvidere Årsregnskabet 2020. (Tryk på linket)

Var du forhindret i at få alle disse nyheder på klubbens netop afviklede årlige generalforsamling, så kan du finde bestyrelsens beretning ved at trykke på linket nedenfor.
13.6.21

SKIVE TENNIS KLUBS GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 18. JUNI 2020

Vedr.: forslag til behandling under dagsordenens
punkt 4 -
Indkomne forslag

I samarbejde med Skive Kommune har Skive Tennis Klubs bestyrelse og et nedsat Byggeudvalg igen- nem en længere periode arbejdet med projekt Flytning af Skive Tennis Klub. En færdig og efter- følgende vedtaget lokalplan samt en fuld finansieringsplan for projektet er nu glædeligvis på plads. Dette gør det muligt for bestyrelsen - i forbindelse med den forestående generalforsamling - at frem- sætte et forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 - Indkomne forslag.

Af forslaget vil det samlede anlægsbudget i forbindelse med flytningen af Skive Tennis Klub fremgå. En flytning, der vil indebære, at et nyt klubhus rejses på den anden side af Engvejen, og at de gamlebaner flyttestil den anden side af Engvejen, hvorved klubben opnår et nyt, opgraderet og samlet anlæg.

Det konkrete oplæg til finansieringsplan vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Be- styrelsen vil med forslaget anmode om generalforsamlingens opbakning til et fortsat engagement i projektet. Med generalforsamlingens mandat vil bestyrelsen - i samarbejde med Skive Kommune - kunne påbegynde en snarlig detailplanlægning af projektet og en efterfølgende projektering, inden projektet skal udbydes. Det er såvel Skive Kommune som Skive Tennis Klubs klare forventning, at en realisering af projektet kan påbegyndes i indeværende kalenderår.

Med venlig hilsen

Michael Varmdal Mogensen

Skive Tennis Klub
- på vegne af bestyrelsen
10.6.20

 

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |