Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Formandens beretning GF tirsdag 08. juni 2021 (8.2 Mb)

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2020 med alt om kommende flytning af anlægget og meget andet
Endvidere Årsregnskabet 2020. (Tryk på linket)

Var du forhindret i at få alle disse nyheder på klubbens netop afviklede årlige generalforsamling, så kan du finde bestyrelsens beretning ved at trykke på linket nedenfor.
13.6.21

SKIVE TENNIS KLUBS GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 18. JUNI 2020

Vedr.: forslag til behandling under dagsordenens
punkt 4 -
Indkomne forslag

I samarbejde med Skive Kommune har Skive Tennis Klubs bestyrelse og et nedsat Byggeudvalg igen- nem en længere periode arbejdet med projekt Flytning af Skive Tennis Klub. En færdig og efter- følgende vedtaget lokalplan samt en fuld finansieringsplan for projektet er nu glædeligvis på plads. Dette gør det muligt for bestyrelsen - i forbindelse med den forestående generalforsamling - at frem- sætte et forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 - Indkomne forslag.

Af forslaget vil det samlede anlægsbudget i forbindelse med flytningen af Skive Tennis Klub fremgå. En flytning, der vil indebære, at et nyt klubhus rejses på den anden side af Engvejen, og at de gamlebaner flyttestil den anden side af Engvejen, hvorved klubben opnår et nyt, opgraderet og samlet anlæg.

Det konkrete oplæg til finansieringsplan vil blive gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Be- styrelsen vil med forslaget anmode om generalforsamlingens opbakning til et fortsat engagement i projektet. Med generalforsamlingens mandat vil bestyrelsen - i samarbejde med Skive Kommune - kunne påbegynde en snarlig detailplanlægning af projektet og en efterfølgende projektering, inden projektet skal udbydes. Det er såvel Skive Kommune som Skive Tennis Klubs klare forventning, at en realisering af projektet kan påbegyndes i indeværende kalenderår.

Med venlig hilsen

Michael Varmdal Mogensen

Skive Tennis Klub
- på vegne af bestyrelsen
10.6.20

 


Året der gik i anlægsudvalget 2020-21
Anlægsudvalget har igen gjort det på storartet vis og herunder vor rengøringsenhed.
Henning-Bent-Erik-Thorkild og Thøger har været på plads og gjort det, vi plejer og det, der forventes af drengene og Grethe, som har været den eneste ansvarlig for rengøring og sprit.
Året har jo været besværlig på mange måder og for en stor del skyldes det jo Corona- en, og takket være jeres store hjælp er det lykkedes at afvikle året uden nogen Corona tilfælde i Skive Tennis Klub. Mange tak for det.
............
Sådan indleder Thøger anlægsudvalgets årsrapport. Du kan læse rapporter her.

30.3.21

Årsberetning 2019/20 Superseniorer 60+
Sæsonen 2019/20 blev i høj grad meget speciel og anderledes fra noget, vi har prøvet før.
Hele sæsonen kom til at stå i Coronaens tegn. Der blev udstukket faste regler for booking, holddannelse, fremmøde og afvikling af spillet, så alle forholdsregler med hensyn til at undgå smittespredning kunne overholdes. Desværre måtte vi det meste af sommeren undvære vores fælles formiddagspause med kaffe og snak. Til stor ærgrelse måtte vi også undvære et par af sommerens turneringer...Men de ellers meget populære afslutnings-og julefrokoster måtte vi undvære............................Læs hele Birgits og Finns årsberetning her.  30.3.21

Juniorafdelingen i Skive Tennisklub
Generelt:
I uge 16 og 17 vil der være et par dage med ”Åben tennis” for børn i alderen 7 til 17 år.
Har du lyst til at prøve kræfter med tennis, skal du blot møde op. Vi har ketsjere, så du skal blot have fornuftigt tøj og sportssko. Har lyst til mere, skal du kontakte Hanina Lange, 40519174, så finder vi et hold, hvor du passer ind, både niveau-  og aldersmæssigt.
Det er selvfølgelig ikke et must, at du har været til ”Åben tennis”.

 Vi starter med træning i uge 18, mandag den 3. maj, alt afhængig af hvilke dage du skal træne.
Vi tilbyder stort set alle, der har lyst til at spille tennis, træning 2 gange om ugen.  Vores træning er hverdage i tidsrummet 15.30 til 20.
 
Har du betalt dit kontingent og har en makker, kan du altid book en bane og gå ned at spille. Banerne er låst, men du kan få en nøglebrik, hvis du blot kontakter Uve på telefon 20495209
Er du under 12 år har vi et ekstra godt tilbud, kontingent for perioden 1. maj til 1. oktober 450 kr.

Du kan læse hele Haninas årsberetning her: junior 2020-21.


 
STK ÅRSREGNSKABET 2019 Her.
STK REGNSKAB STATUS 2019 Her.
Kurt Starbæk
STK UNGDOMSUDVALGET
Hanina Lange
beretning 2019-20
Her
STK SUPERSENIOR +60
Årsberetning 2019
Her
SPAR NORD ARENA
Justus Clemmensen
Beretning 2020
Her
STK STØTTEFORENING
Formands beretning 2019-20
Her.
 

Referat fra STK Støtteforenings generalforsamling kan læses her.


Formand Michael Mogensen -
Beretning på årets generalforsamling
Læs her.

Kurt Starbæk -
STK årsregnskab 2018.
Læs her.

STK årsregnskab - STATUS 2018.
Se her.

Hanina Lange - 
juniorafdelingen 2019 - 20.
Læs her


Thøger Berg Nielsen -
anlægsudvalget 2019-20.
Læs her.

Holger Hvid Olesen og Birgit Haaning Mortensen.
SuperSenior +60 - 2019-20. Læs her.


Justus Clemmensen -
Arena - bestyrelsen 2019-20.
Læs her.


 

Online Klub Blad 2018.
Bestyrelse og udvalgs beretninger samt årsregnskab, balance etc. kan ses ved at trykke på linkene, Læs her:.

Kurt Starbæk.

Vedr. indmelding og kontingent i klubben. Læs her:
 

Birgit Mortensen/Knud Villadsen

Indlæg fra SuperSenior. 
Læs her:
Børge Mortensen.
Indlæg fra Støtte foreningen. Læs her:
 

Lisbeth Spanggaard

Indlæg fra Senior bredde.
Læs her:
 
Aktuelle udvalg. 
Læs her:
Klubbens sponsorer. 
Læs her:
Michal Mogensen.
Beretning/Indlæg fra formanden. Læs her:
 
Kurt Starbæk.
Årsregnskab fra kasserer.  Læs her:
 

Kurt Skarbæk.
Regnskab og balance fra kasserer. Læs her:

Thøger Berg Nielsen

Indlæg fra Anlægs udvalg. 
Læs her:
 

Hanina Lange

Indlæg fra Junior afdeling. 
Læs her:
 

Justus Clemmensen

Indlæg fra Spar Nord Arena. Læs her:

KLUBBLADET 2017-2018 Her kan du læse rapporter/resultater og klubbens regnskab 2016 og budget 2017 og ikke mindst de fremadrettede aktiviteter med tilhørende kalender.
Læs mere ved at trykke på linket nedenfor.

Medlemsblad Skive Tennis Klub 2017-18 (14.5 Mb)

Medlemsblad Skive Tennis Klub 2016-17 (18.6 Mb)

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |