Skive Tennis Klubs Støtteforening
Formandsberetning:
Som tidligere år har 2020 været et år med aktiviteter, som vi gerne skulle deltage i for at øge foreningens kapital. Her nævnes: Forårsmesse i Skive – Strandrensning – Åbent Hus i forbindelse med Skive Festival – og eventuelle nye opgaver.

Forårsmessen i KCL i weekenden d. 7. og 8. marts: Vi satte vægge op til de mange stande. Havde både lørdag og søndag vagt ved bagindgangen til messen. Efter en messe med truende corona - skyer fjernede vi de mange skillevægge igen. Fint job, som jeg håber, vi får lov til at gentage.  
                                                                                                                                                                                                              
Strandrensning:  Ingen strandrensning i 2020 
  
Åbent hus:  Aflyst p. g. a. Corona.

Nyt Projekt: Skive Folkeblad laver en sommeravis til samtlige sommerhuse i området.  Vi fik fornøjelsen af at uddele avisen i Højslev området og i distrikt Roslev i alt 1900 aviser. For hver avis fik vi 50 ører. Det var i øvrigt spændende at se, hvordan sommerland Skive ser ud og så tilmed få penge for det.
 
Desuden har vi igen støttet indkøb af bolde til Superseniorerne med et beløb på 2.600 kr.

Økonomisk har året været meget på det jævne. Indtægterne har været små. Udgifterne endnu mindre da der ikke ydet støtte til ungdomsarbejdet. Ved udgangen af året var vores kapital på små 130.000 kr.
Teltet har været udlejet to gange.

Medlemstallet er heldigvis nogenlunde konstant – ca. 80.

Året har budt på helt nye udfordringer: Salling Bank er overtaget af Sparekassen Vendsyssel og her er nye tider indtruffet: Betaling med kontanter er meget vanskeligt- nærmest umuligt og den nye negative rente har vi oplevet.

Til slut vil jeg gerne takke for året, der er gået. – Tak til vore medlemmer for støtten. – Tak til vore hjælpere ved arrangementer. – Tak til vore sponsorer: Salling Bank og Sport24, tak til Skive Tennis Klub og sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Børge Mortensen, Formand  
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |