Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Spar Bank Arena
Om bestyrelsen
Hallens bestyrelse har i det forløbne år været på en strukturmæssig rejse. Efter at Thor forlod bestyrelsen
som formand, har andre, Holger Hviid og Jens Christensen i fællesskab taget over med bestyrelsens
styrelse.
Det har fungeret fint i en prøveperiode/overgangsperiode det forløbne år. Men der skulle ske ændringer,
som alle i bestyrelsen har været opmærksomme på. Vedtægterne var stærkt forældede, og bestyrelsens
sammensætning skulle af flere årsager ændres.
Vedtægtsændringerne har medført, at hver klub skal have 2 repræsentanter. Herudover skal der udpeges
en såkaldt interesseret borger til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen så vil bestå af 5 medlemmer.
Det har været et år med rigtig mange møder. Der har været mange ting på dagsordenen ikke mindst
omkring bestyrelses fremtid og de nye vedtægter.
Alt er nu faldet på plads. Der er kommet en hel bestyrelse ud af anstrengelserne. Den nye bestyrelse har
haft sit første møde først i det nye år, og det er med fortrøstning, at jeg synes, vi kan se fremtiden i møde.
Formand for bestyrelsen er nu Holger Hviid og næstformand m.m. er undertegnede (Justus).
Bestyrelsen er fra Skive Tennis Klub blevet suppleret med Bolette Dahl Pedersen, som har sagt ja til at give
den en skalle for tennisklubben - en stor tak til Bolette for at gå ind i arbejdet, skal lyde fra mig.
Det forløbne år har været præget af flere opgaver for bestyrelsen.
Gulvet/belægningen.
En af de væsentligste ting er har været at forholde sig til, er det slidte gulv i arenaen. Forskellige
udbedringsmodeller har været prøver, men med et negativt udfald.
Sagen blev stillet i bero indtil den nye bestyrelse er faldet på plads. Det bliver en af de store opgaver at få
realiseret en økonomisk mulighed for at få gulvet fornyet. Udgiften er kalkuleret til ca. 2 mio. kr.
Belysning.
Sagen om udskiftning af belysning (LED) har trukket i langdrag. Rådgivningen har været lidt usikker på flere
områder.
For at have mulighed for en så stor investering på 700.000 kr. skal der ske en økonomisk hjælp fra
kommunens side i form af et lån til udgiften. Det skal være et lån hvor afdragene ikke overstiger de
nuværende elforbrug, for at der er mening med galskaben. Der skal regnes på det – også moms er en
faktor, der skal tages højde for – kompliceret er sagen.
Senest har halbestyrelsen bedt om at få verificeret lyskvaliteten af det produkt, man gerne vil levere til
arenaen - også dette tager sin tid. Sagen forventes at kunne igangsættes, så vi kan opstarte en ny sæson
med nyt lys – det er hvad der satses på i år.
Sæder
Der er nu monteret nye sæder i arenaen ca. 120 stk. Det har stor betydning for arenaens anvendelighed til
aktiviteter med publikum.
Denne investering kunne ikke have været gennemført uden økonomisk hjælp fra arenaens hovedsponsor
Spar Nord som via fonden har været aktiv medvirkende med denne opgave.
Pullerter ved hallen
Det har længe været bestyrelsen ønske at få opsat pullerter foran hallen, så vi ikke har bilerne til at holde
på flisearealet foran hallen. Det har været et problem ind i mellem, også når der er andre begivenheder på
stadion. Det må være således, at de parkeringspladser der er ved hallen, er til hallens brugere, hvilket også i
høj grad respekteres.
Året der gik
Som sædvanlig er det tilfredse brugere der er af hallen. Det er en stor glæde at kunne konstatere, at der er
så megen tilfredshed med faciliteterne.
Der skal også i år lyde en tak fra arena-bestyrelsen til alle brugere af hallen, som har vist stor fleksibilitet og
forståelse, når der sker aktiviteter, som medfører enkelte aflysninger.
Tak for en fin vintersæson.
Der er mange forskellige brugere af hallen. Det kræver stor fleksibilitet fra alle, at vi kan have det godt i
fordragelighed, og fortsat være gode til at snakke ordentlig til hinanden, selv når der kan ske små
misforståelser.
Jeg vil også rose vore medlemmer for at være gode til at låse og passe godt på vore faciliteter.
Jeg ser det som den fornemste opgave, fra min plads i såvel den ene som den anden bestyrelse, at der er så
mange som muligt, der kan få glæde af vores fine Tennis – og Atletikhal Spar Nord Arena.
Jeg vil takke vores egen klubbestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde omkring hallen og selvfølgelig
også halbestyrelsen og diverse sponsorer.
Tak til jer alle for en fin vintersæson.
Justus Clemmensen.
Marts 2018
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |