Beretning 2020

Om Spar Nord Arena.

 

Det er vist et par år siden, at der har været skrevet en beretning vedr. Spar Nord Arena.

 

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra atletikklubben og tennisklubben. 2 fra hver klub.

Formanden – Jens Christensen - styre begivenhederne med stort engagement og sikrer, at der er styr på årets gang i Arenaen.  

 

Opgaverne for bestyrelsen styres af et årshjul, som beskriver de begivenheder, som kommer som faste punkter over året. Samarbejdet med klubberne og skolerne har topprioritet. Det er bestyrelsens fornemste opgave at drifte hallen optimalt for de mange, der bruger faciliteterne.

 

Til forskel fra andre klubbestyrelser, er arenaens bestyrelse ikke medlemsstyret via en generalforsamling. Bestyrelsen indkalder over året til gensidige orienterings- og planlægningsmøder med klubberne om, hvad der skal ske i arenaen.

Stort og småt - dog relevant– drøftes altid med samme mål for øje, at skabe de bedste rammer for klubbernes medlemmer      og kommunens skoler.

 

Økonomi

Bestyrelsen har desuden en opgave i at være ansvarlig for driften af arenaen. Her er økonomien vigtig løbende at have styr på. Der er en del vedligeholdelse, service og reparationer, der skal foretages i løbet af året.

 

Vi har et godt samarbejde med Daniel på stadion, som holder arenaen i topform, og vi har Holger Hvid til at hjælpe med en masse praktiske ting omkring den daglige drift af arenaen.

 

Når der skal ske større forbedringer eller ændringer af arenaen, skal der foretages økonomiske dispositioner. Arenaen har en sund økonomi, og er i stand til at bidrage omkring etablering af den nye gulvbelægning som forventes udført i 2021.

 

Til at hjælpe med at styre økonomien, har vi uvurderlig stor hjælp af vores revisor Poul Larsen, som hjælper med budget og regnskab.

 

Projekter 2019-20

Det har - som ofte før - været et travlt år for bestyrelsen.

Der har været, og er stadig projekter, der skal sættes i søen.

 

Belysning.

Senest er det store belysningsprojekt blevet afsluttet kort ultimo 2019.

Der har været en indkøringsperiode, hvor der lige er et par småting, der skal rettes til.

Der er generelt stor tilfredshed med lyset, som er bedre, end det der var, og som havde hængt i arenaen i mere end 10 år. Den nye LED- belysning vil medføre rigtig store besparelser på udgifterne til strøm i årene fremover.

 

Gulvbelægning

Det næste store projekt, der skal gennemføres, er udskiftning af gulvbelægningen.

Gulvbelægningen er, efter mere end 10 års flittig brug (slid), tjenlig til udskiftning. Prisen på at få ny belægning ligger på et par millioner kroner. Her kan hallens økonomi dække ca. 20% af udgifterne. Bestyrelsen skal så ud at låne ca. 1,5 mio. Kr.

Bestyrelsen har haft kontakt til flere forskellige entreprenører, og har fået priser og løsningsmuligheder præsenteret. Der har været en løbende dialog med Skive Kommune om et kommunegaranteret lå.

 

Det forholder sig dog således, at kommunen af forskellige årsager ikke er i stand til at yde denne lånemulighed. Det betyder, at der skal optages et lån i et pengeinstitut/kreditforening.

Forhandlingerne med kommunen er trukket ud, og det sene tidspunkt for afklaring omkring kommunal involvering har medført, at gulvet tidligst kan skiftes fra sæsonafslutningen i 2021 omkring april-maj måned så det nye gulv kan være klar til indendørssæsonen 2021 - 22.

 

Udsættelsen af udskiftningen har desværre den ulempe, at brugerne er nødt til endnu et år at trækkes med den slidte belægning. Brugerne må indstille sig på, at gulvets beskaffenhed kan få indflydelse på brugsmulighederne ved den daglige brug, ved turneringer og stævner.

 

Afslutning.

 

Det har på mange måder været en anderledes sæson. Corona sygdommen afsluttede pludselig alt indendørs aktivitet i marts måned, og sæsonen blev derfor lidt amputeret.

Det er først lige nu her en sommerdag i juni - at der kan ske en forsigtig genåbning af arenaen.

 

Der skal fra min side lyde en stor tak til klubberne omkring det gode samarbejde. En stor stor tak til begge bestyrelser, hvor jeg har sæde. Det er en stor glæde og fornøjelse at sidde i bestyrelser med så engagerede og gode folk, som det er tilfældet her.

 

De mange firmaer, der som sponsorer bakker op om vores unikke arena, skal også have en tak.

Den samme store tak skal lyde til de mange frivillige fra klubberne, der deltager omkring hallens virke, når der er brug for en ekstra hånd.

Uden den store lokale forankring og velvilje fra mange sider lykkes foreningslivet ikke.

 

Justus C

Juni 2020

https://www.sparnordarena.dk/om-arenaen.htm

 

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |