Skive Tennisklub

Engvej 21
7800 Skive
Se stort foto.

MobilePay no is: 42781
Spar Bank Arena
 
Om bestyrelsen
Hallens bestyrelse har i det forløbne år været udfordret. Efter at Thor forlod bestyrelsen som formand, har andre, Holger Hviid og Jens Christensen i fællesskab taget over med bestyrelsens styring.
 
Det har fungeret fint i en prøveperiode/overgangsperiode det forløbne år. Men der skulle ske ændringer, som alle i bestyrelsen har været opmærksomme på. Vedtægterne var stærkt forældede og bestyrelsens sammensætning skulle af flere årsager ændres.
Vedtægtsændringerne har medført, at hver klub skal have 2 repræsentanter. Herudover skal der udpeges en såkaldt interesseret borger til og af bestyrelsen, hvorefter den så vil bestå af 5 medlemmer.
 
Den slags ændringer kommer til at fylde i et bestyrelsesarbejde.
Fra den tidligere bestyrelse var der kun 2 tilbageværende medlemmer. Holger Hviid og Justus Clemmensen.
Det har været et år med rigtig mange møder. Der har været mange ting på dagsordenen ikke mindst omkring bestyrelses fremtid og de nye vedtægter.
 
Alt er nu faldet på plads. Der er kommet en hel bestyrelse ud af anstrengelserne. Den nye bestyrelse har haft sit første møde først i det nye år, og det er med fortrøstning, at jeg synes, vi kan se fremtiden i møde. Formand for bestyrelsen er nu Holger Hviid og næstformand m.m. er undertegnede (Justus).
Fra SAM sidder nu Jan Hybner og Erik Madsen.
 
Bestyrelsen er fra Skive Tennis Klub blevet suppleret med Bolette Dahl Pedersen, som har sagt ja til at give den en skalle for tennisklubben -  en stor tak til Bolette for at gå ind i arbejdet, skal lyde fra mig.
 
Det forløbne år har været præget af flere opgaver for bestyrelsen.
 
Gulvet/belægningen.
En af de væsentligste ting der har været at forholde sig til, er det slidte gulv i arenaen. Forskellige udbedringsmodeller har været prøvet, men med et negativt udfald.
Sagen blev stillet i bero indtil den nye bestyrelse er faldet på plads. Det bliver en af de store opgaver i den kommende tid er, at få realiseret en økonomisk mulighed for at få gulvet fornyet. Udgiften er kalkuleret til ca. 2 mio. kr.
 
Belysning.
Sagen om udskiftning af belysning (LED) har trukket i langdrag. Rådgivningen har været lidt usikker på flere områder.
For at have mulighed for en så stor investering på 700.000 kr. skal der ske en økonomisk hjælp fra kommunens side i form af et lån til udgiften. Det skal være et lån, hvor afdragene ikke overstiger de nuværende elforbrug, for at der er mening med galskaben. Der skal regnes på det – også moms er en faktor, der skal tages højde for – kompliceret er sagen.
Senest har halbestyrelsen bedt om at få verificeret lyskvaliteten af det produkt, man gerne vil levere til arenaen - også dette tager sin tid. Sagen forventes at kunne igangsættes, så vi kan opstarte en ny sæson med nyt lys – det er hvad der satses på i år.
 
 
 
Sæder
Der er nu monteret nye sæder på den tidligere podieopbygning i arenaen ca. 120 stk.  Det har stor betydning for arenaens anvendelighed til aktiviteter med publikum.
Denne investering kunne ikke have været gennemført uden økonomisk hjælp fra arenaens hovedsponsor Spar Nord som via fonden har været aktiv medvirkende med denne opgave.
 
Pullerter ved hallen
Det har længe været bestyrelsen ønske at få opsat pullerter foran hallen, så vi ikke har bilerne til at holde på flisearealet foran hallen. Det har været et problem ind i mellem, også når der er andre begivenheder på stadion. Det er et arbejde, der er sat i gang af og som finansieres af kommunen.
Det må være således, at de parkeringspladser, der er ved hallen, er til hallens brugere, hvilket også i høj grad respekteres.
 
Året der gik
Som sædvanligt er det tilfredse brugere der er i arenaen. Det er en stor glæde at kunne konstatere, at der er så megen tilfredshed med faciliteterne.
Der skal også i år lyde en tak fra arena-bestyrelsen til alle brugere af hallen, som har vist stor fleksibilitet og forståelse, når der sker aktiviteter, som medfører enkelte aflysninger.
 
Tak for en fin vintersæson.
Der er mange forskellige brugere af hallen. Det kræver stor fleksibilitet fra alle, at vi kan have det godt i fordragelighed, og fortsat være gode til at snakke ordentlig til hinanden, selv når der en enkelt gang kan ske en misforståelse.
 
Jeg vil også rose vore medlemmer for at være gode til at låse og passe godt på vore faciliteter.
 
Jeg ser det som den fornemste opgave, fra min plads i såvel den ene som den anden bestyrelse, at der er så mange som muligt, der kan få glæde af vores fine Tennis– og Atletikhal Spar Nord Arena.
 
Jeg vil også i år takke vores egen klubbestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde omkring hallen og selvfølgelig også halbestyrelsen og diverse sponsorer.
Tak til jer alle for en fin vintersæson.
 
Justus Clemmensen.
Marts 2018
 
 
 
Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |