Årsberetning 2019 Superseniorer 60+

Udesæsonen 2019 startede på sædvanlig vis for os superseniorer med klargøring af banerne samt forårsrengøring ude og inde, så alt var tip-top til klubbens standerhejsning.

På samme måde gøres såvel baner som klubhus vinterklar, når sæsonens sidste bold er slået. Et arbejde som i den grad kommer alle i klubben til gode.

Efter standerhejsning indledtes udesæsonen med vores 4 spilleformiddage, hvor vi vanen tro spillede de 4 første dage i ugen fra kl.8.30 til ca.11.30. Hver gang startes med fælles opvarmning på bane 1, hvorefter der trækkes lod om spillemakker og bane. Kl.10 mødes vi alle til den traditionelle formiddagskaffe, som gøres klar af spillerne på bane 1. Efter kaffe og megen snak ryddes op af spillerne på bane 2.  Denne sommer indførte vi for at undgå storforbrug af engangskrus, at man selv skal medbringe et kaffekrus, som kan opbevares i vort hvide skab fra gang til gang. Man har  ansvaret for rengøring af eget krus. Her blev det meget tydeligt på kaffeforbruget, at vore egne krus rummer mere end de hidtil benyttede engangsbægre!

Igen i 2019 arrangerede vi turneringer med efterfølgende hyggeligt samvær i månederne juni, august og september. Ligesom de forrige år var der stor tilslutning til vore 3 sommerarrangementer. Her levede vi også op til at være 60+ både i alder og antal. Så problemet med pladsmangel i klubhuset eksisterer i høj grad ved disse lejligheder.

Ved frokosten efter september-turneringen var der en kort evaluering af sommersæsonen, og derefter afholdt vi det traditionelle formandsvalg. Her enedes man om, at begge formænd ikke kan trække sig samtidig og derfor vælges forskudt for 2 år.

Efter 1år på posten som ½ formand valgte Holger at trække sig, og vi siger ham tak for hans indsats. Især har han lagt et fantastisk flot arbejde i turneringsmapper, som i høj grad vil komme os til gode ved både forarbejde og afvikling af vore sommerturneringer.

Som ny ½ formand valgtes Finn Helligsø, der jo allerede ved valget i 2018 overtog al mailkorrespondance og udfærdigelse af medlemslister.

Desuden vil Åse Helligsø stadig være behjælpelig ved sammensætning af holdene til turneringerne.     

 

Vintertennis i Spar Nord Arena er i 2019/20 forløbet tilfredsstillende -  denne gang med 4 hold mandag og onsdag. Det gav naturligvis kortere spilletid pr. periode (7 kvarter), men til gengæld fik alle, der havde ønsket det, 2 spilledage.

 

Den 5.december holdt vi vores traditionelle julefrokost i Spar Nord Arenas cafeteria. Igen i år var den åben for alle (sommer- og vinterspillere), og der var rigtig stor tilslutning med 65 deltagere. Maden var dette år fra ”Spændende Mad”, og ingen gik sultne hjem.

 

Desværre blev vores indesæson brat afbrudt af Covid 19 med de begrænsninger, den medførte for vores foreningsliv. Således blev det heller ikke muligt at gennemføre vores fælles vinterafslutning med hygge i cafeteriet og lidt godt til ganen. Men vi håber på revanche næste år!!!

 

 Vi ser nu frem til en ny stor sæson både med hensyn til tennisspillet og ikke mindst vores speciale ”socialt samvær”, som uden diskussion er en vigtig del af at være Supersenior i Skive Tennisklub.

 

Desværre mistede vi i denne sæson to af vore medlemmer.

 

Jens Villadsen måtte til sidst give op over for sin sygdom og døde d.2.august 2019.

Æret være Jens Villadsens minde!

 

I februar 2020 døde et af klubbens æresmedlemmer, Jens Lund. Mange af os kan takke Jens Lund for hans tålmodige og venlige oplæring af os +60’ere. Vi har her mistet en stilfærdig, men alligevel markant personlighed i vor gruppe.

Æret være Jens Lunds minde!

 

Til slut vil vi takke alle Superseniorer for den store hjælp, opbakning og støtte, som I udviser os to ½ formænd.

 

Finn Helligsø og Birgit Haaning Mortensen

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |