Årsberetning 2021/22

SUPERSENIORER/ 60+

 

Sæsonen 2021 startede på næsten normal vis lige efter klubbens standerhejsning. Nu kunne vi igen booke baner og gennemføre vores spil med lodtrækning mandag til torsdag. I sommeren 2021 blev også fredag formiddage flittigt benyttet af superseniorerne. Vores fælles kaffepauser blev genindført, og her var vi så heldige, at de hele sommeren kunne gennemføres udendørs.

Vanen tro afholdtes årets første turnering med efterfølgende frokost sidst i juni- nemlig d. 22/6 med 58 deltagere. Også her blev spisningen for at undgå for megen nærkontakt gennemført udendørs.

Den næste turnering i 60+ regi blev spillet d.26. august med kun 46 deltagere. Her sluttede vi af med sandwich og en is til kaffen.

Sidste og afsluttende turnering i 2021 afholdtes d. 29.september med 49 deltagere. Her valgte vi som en stor del af turneringsholdene at sammensætte MIX- hold, hvilket var en stor succes.  Selve frokosten med efterfølgende evaluering af årets forløb blev holdt inde i vores gamle klubhus. Referat af det afsluttende møde kan læses på klubbens hjemmeside. Her kan man også læse om overrækkelse af Preisler-Prisen, som meget velfortjent blev tildelt Asbjørn Nordam. Ligeledes kan man her se hvilke valg, der blev foretaget, og hvilke udvalg, der blev nedsat.

Som afslutningsreplik til sommerens forløb skal lyde en stor tak til Marianne Sørensen for dejlig aflastning i forbindelse med opvarmningen. Her er et stort ønske, at vi kan blive en god håndfuld personer til at tage sig af opvarmningen den kommende sommer.

Lige efter sidste bold blev spillet på udebanerne, var det netop nedsatte udvalg klar med holdsammensætningen til vintersæsonen i Arenaen. Her var der lidt startvanskeligheder, men med velvilje fra den enkelte og stor hjælp fra Frank Andersen kom også den del i gang. I løbet af sæsonen blev vi ganske kortvarigt lukket ned på grund af Corona, men kom efter nytår hurtigt i gang igen. Resten af perioden forløb nogenlunde tilfredsstillende, dog har de fleste hold sparet brødet væk fra kaffepausen. Vi blev desværre ramt af en del langtidsskader, hvilket især den sidste måned kunne mærkes på ”reservebænken”.

Nævnes skal dog også lige vores julefrokost, som startede med at have 54 tilmeldinger, men som på grund af nye korona-anbefalinger endte med at have 40 spisende og drikkende deltagere. Her var det nye festudvalg virkelig trådt i arbejdstøjet, og det endte med en fantastisk hyggelig og velplanlagt seance.

Midt i den koldeste vintertid, nærmere bestemt d.20. februar 2022, fik vi den chokerende meddelelse, at vores klubkammerat Ellen Bak var afgået ved døden – uden forudgående varsel. Vi blev igen mindet om, hvor forgængeligt livet er!!! Ellen vil blive savnet imellem os.

Æret være Ellen Bak’s minde!

Til slut vil vi takke alle jer superseniorer for en god sæson og stor opbakning i vort arbejde.

Finn Helligsø og Birgit Haaning Mortensen

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |