Senest nyt om flytning af anlæg samt opførelse af nyt klubhus.

Der er gode nyheder om flytningen af Tennisklubben.

Forskellige omstændigheder primært af administrativ art med lange myndighedsprocesser, har medført, at hele processen har trukket i langdrag. Også Coronapandemien har haft indflydelse på forsinkelser. Undervejs har usikkerheden omkring økonomien ligget som en skygge hen over projektet. Usikkerhed om stigende priser og projektets omfang har medført alternative løsningsmodeller, som har taget tid at få bearbejdet for såvel bestyrelsen som kommunen.

Vi ved, at Coronakrisen i starten af 2021 var medvirkende til at opskalere priser på materialer i bygge- og anlægsbranchen.
Siden bestyrelsen lavede de første overslag i 2017 er projektet sidenhen steget med ca. 40%.

På et tidspunkt i maj- juni måned, blev det besluttet bl.a. af den nedsatte kommunale projektstyregruppe, at man vil gå efter at få helt reelle priser - i stedet for overslag og kalkulationer - på såvel baneanlæg som klubhus. Skive Kommunes projektleder udsendte et præ-udbud på den optimale løsningsmodel for tennisanlægget til forskellige firmaer, og fik på denne måde et mere retvisende billede af, hvad baneanlægget ville koste. Oplysninger som indgik i overvejelser omkring den nu afsluttede budgetlægning for 2022.

Også tennisklubbens bestyrelse besluttede at fortsætte med det optimale forslag til klubhuset. Bestyrelsen vil ikke tage udgangspunkt i et besparet forslag, når nu vi står for at bygge fremtidens klubhus.
Bestyrelsen vil - med det kommende udbud - prøve markedet og se, hvad klubhuset reelt vil koste. Klubhusprojektet er nu ved at være færdigprojekteret på plads ved rådgiveren (arkitekt og ingeniør), og er meget snart klar til at blive sendt i udbud.

Vi vil henvende os til 4-5 lokale entreprenører om at give en samlet pris i hovedentreprise på klubhuset.

Flere penge.

Projekterne har efter det kommunale budgets vedtagelse fået ny vind i sejlene. Byrådet har i forbindelse med budget 2022 beslutte at bevilge ekstra 2 mio. kr. til tennisanlægget samt yderligere midler 1-1,5 mio. til den del af BigBlue-projektet, som også omfatter tennisanlægget.
Samtidig besluttede Tennisklubbens bestyrelse, at man ville prøve at ansøge Spar Vest Fonden om at udvide deres støttetilsagn til flytning af hele anlægget, en flytning der vil bane vejen for en afslutning af det samlede BigBlue-projekt.

Det er derfor også med stor glæde, at tennisklubbens bestyrelse, efter at have udarbejdet en ny ansøgning, modtog et nyt tilsagn fra Spar Vest Fonden her den 27. oktober med en udvidelse af tilskuddet på 1.5 mio. kr. til et samlet tilskud på 3.5 mio. kr. – en kæmpestor tak fra klubben skal lyde til Spar Vest Fonden.

Fonden har betinget sig følgende:

  •   At der benyttes lokale firmaer til projekterne.

  •   At det samlede projekt gennemføres i 2022.

  •   Og at projektet gennemføres i henhold til de planer, der er fremsendt sammen med ansøgningen til fonden.

Disse ovennævnte nye positive økonomiske beslutninger medfører – helt realistisk - en mulig flytning af anlæg, samt opførelse af et nyt klubhus næste år 2022.

Hvad får vi og hvornår?

Byrådet har betinget, at de 2 projekter tidligst udbydes primo 2022 i forventning om, at prisniveauet falder lidt mere i en lavere gænge, og at entreprenørerne får lidt mere plads i ordrebøgerne, med henblik på bedre tilbudspriser.

Det betyder jo så, at såvel baner som klubhus vil blive sendt i udbud i januar måned næste år.

Vi forventer, at man kan gå i gang med banerne og klubhus i marts-april måned – lidt afhængig af vejrforholdene (frost og vinter).
Banerne vil kunne etableres i en periode på 3-4 måneder og klubhuset kan stå færdigt efter en byggeperiode på 6-7 måneder.

Det betyder bl.a., at vi kan få gang i paddeltennis udendørs samt etableret de 2 nye hybridbaner, som betyder, at vi kan spille udendørs hele året. Begge disse anlæg bliver forsynet med lysanlæg.

Det er dog en forudsætning, at priserne holder sig indenfor den nye økonomiske ramme. En besparelsesrunde vil kunne udskyde tidsplanen.

Det er en utrolig lettet og tilfreds bestyrelse, som efter en lang og sej proces – sammen med alle jer medlemmer – nu endelig kan glæde os over, at vi kan se frem mod en flytning i 2022 til et af landets nyeste og bedste tennisanlæg.

Nu skal vi i gang med at tænke nye tanker, i nye rammer og i en ny tid for Skive Tennis Klub. Skive den 11.11.21.

p.v.a. best. J.C.

Obs. Vi spiller på det gamle anlæg - klubhus og baner i 2022 indtil det nye er klar.

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |