Skive Tennis Klub Støtteforening

Generalforsamling d. 18. juni 2020

18 deltagere

Dirigent: Asbjørn Nordam.

Vedr. beretning se den skriftlige på klubbens hjemmeside.  Tilføjelse bestod i en kort omtale af deltagelse i indsamling for hjerteforeingen. Det lykkedes at dække 20 ruter i Skive, som betød, at Skive Tennis Klub fik sin egen hjerterstarter.  Beretning godkendt.

Regnskab: I 2019 havde vi udgifter på kr. 42000,- og indtægter på kr. 19000,- . Det er utilfredsstillende.

Egenkapitalen var på kr. 119,300,90. Regnskabet blev godkendt

Indkomne forslag: Ingen. På mødet foreslog Henning Carstens at man afleverede sine tomme flasker/dåser i klubben, så det kan bidrage klubbens økonomi.

Årligt kontingent til Støtteforeningen: 50 kr.

Valg af formand: Genvalg til Børge Mortensen.

Valg til bestyrelsen: Genvalg til Grethe Fehrs.

Valg af suppleant til bestyrelsen: genvalg til Conny Brogård.

Valg af revisorer: Knud Villadsen og Henning Carstens.

Generalforsamlingen godkendte, at Støtteforeningen betaler kontingent til Skive Tennis Klub til de af bestyrelsens medlemmer, der måtte ønske det.

Eventuelt: Støtteforeningen var vært med drikkevarer og pølser. Og i disse coronatider var det nødvendigt med en orientering om, hvordan servering og konsumering af måltidet skulle foregå.

En god generalforsamling sluttede med, at formanden overrakte en lille gave til dirigenten.

Referat af Børge Mortensen,

Skive Tennis Klub | Engvej 21 | 7800 Skive |