Kontingentpriser

Kontingent 

Med vores kontingenttyper kan du spille både tennis og padel alt det du vil. 

Regler for kontingent 

Køber man et udendørskontingent, kan man spille tennis indtil oktober måned ca. hvor vi gør banerne klar til vinteren. Dog kan man fortsætte med at spille på bane 5, som er en hybrid bane med lys. 
Padel kan man også spille så længe vejret tillader det, da vi har lys på banerne. 

Køber man et helårskontingent, kan man spille tennis, indtil vi går indendørs ca. midt oktober. Med et helårskontingent har man mulighed for at købe en fast banetid indendørs. Når man har en fast banetid, kan man derefter frit booke de resterende ledige banetider. 

Har man kun udendørskontingent, og vil man gerne spille henover vinteren, indendørs, skal man altså tilkøbe et vinterkontingent, før man kan købe en fast banetid. 

Konceptet for køb af banetider er: 
1. helårsmedlemmer er med i lodtrækning i første runde. 
2. sommer -> vintermedlemmer kommer med i lodtrækning i anden runde. 

Præmissen for indendørs tennis er, at der grundlæggende er forskel på at spille indendørs og udendørs. Udendørs kan man - med afsæt i de gældende bookingregler - spille alt det, man lyster - for sit kontingent. Indendørs har vi en anden ramme. Her sælger vi banetider - blandt andet for at sikre optimal belægning. Indtægterne fra banesalget anvendes blandt andet til at imødekomme vores forpligtelser i forhold til hallen, som vi deler med SAM.    

 

Kontingentoversigt 2024-2025