Padelbooking

Vigtigt!

Der må ikke spilles padel i tennissko, som bliver brugt på det orange grus. Det ødelægger banerne! 

Dørene til banerne låser automatisk op 5 minutter før en booking. Hvis banerne ikke er låst op kan de åbnes med dørkode.

Regler

På vores baner har vi installeret lamper som enten lyser rød eller grøn.
Grøn betyder at banen er booket. 
Rød betyder at banen ikke er booket.

Booking af padelbaner: 

Når du booker en padelbane skal du vælge de 3 personer du skal spille med. 

Du kan have 4 aktiv booking til padelbooking. 

Hvis du/I har én/flere gæstespillere med, skal de betale når I booker. (Tilvælg antal gæster)